Vi kan ikke opplyse hvor den ansatte arbeidet, av hensyn til den ansatte selv. Det er snakk om en ansatt bosatt utenfor Vennesla kommune.

Det gis spesialinformasjon til pårørende og brukere og ansatte som er berørt, og alle kan være trygge på at de som trenger ekstra informasjon og oppfølging får det.

Ordfører Nils Olav Larsen sier følgende:

- Vi har vært i en heldig situasjon i Vennesla noen dager uten smittede. Det var bare et tidsspørsmål før en av våre ansatte ble smittet. Jeg har full tiltro til våre ansatte og kommuneoverlegen. De følger opp faglig og smittevernberedskapen er høy.

- Jeg er imponert over arbeidet som pågår.

Det er nå 121 kommuneansatte i Vennesla kommune ute i karantene. 83 av disse jobber til daglig i helse- og omsorg.

Det er bare et tidsspørsmål før Vennesla kommune vil få flere smittede innbyggere og ansatte. Vi er meget godt forberedt. Et eget bemanningskontor jobber på spreng med å holde oversikt over antall i karantene, antall vikarer som kan settes inn og antall personer med helsefaglig bakgrunn i andre enheter i kommunen og lokalsamfunnet for øvrig.

På stedet der den smittede arbeidet, er det i dag satt inn fire vikarer. De ansatte følger de smittevernbestemmelser som kommuneoverlegen og Helsedirektoratet har bestemt i møte med kolleger, brukere og pårørende.

For media: kontaktperson er ordfører  Nils Olav Larsen 950 20 296