Vennesla kommune har via sine enheter, og i samarbeid med frivillie, et spesielt fokus på barn som er i sårbare hjemmesituasjoner. Enkelte barn har det verre hjemme enn på skolen. Kommunen koordinerer spesiell innsats overfor denne gruppen. Det er viktig at vi ser hverandre nå, som naboer, venner og bekjente. Ikke ta på, men ta vare på.

Barn og unge generelt er også mer sårbare enn vanlig etterhvert som tiden går og krisen ikke avtar. De lurer på om de kan bli syke eller hvordan de kan unngå å bli smittet. Det er viktig å snakke ærlig og åpnet med barn og unge, men på deres egne premisser.

Til hjelp og nytte deler vi derfor nettsidene dere finner under. Der er mange gode råd til foreldre og foresatte.

Redd Barnas seks tips til hvordan du snakker med barna dine.

Trygge råd til foreldre fra Barne, ungdoms, og familiedirektoratet.

HERE you will find advices, information and videos about the korona-situation in a lot of different laguages.