- Koronasjekk.no er en ypperlig nettside hvor du selv kan avklare mye selv rundt korona og sjekke om du er i en risikogruppe. Det ville hjelpe oss veldig hvis flere brukte den før de ringte hit, opplyser assisterende kommuneoverlege Robert Burman.

De siste dagene har svært mange henvendelser til Legesenteret og legevakten handlet om spørsmål som "tror dere jeg kan være smittet?". Det er viktig å spørre, men mange som spør kunne fått et greit svar via nettsiden Koronasjekk.no

På denne nettsiden får du kontrollspørsmål som gjør at du selv kan finne ut om du har forkjølelse, eller om du er i en kategori som bør kontakte lege.

Legesenter og legevakt ønsker selvsagt å hjelpe alle. Samtidig er noe viktigere og mer alvorlig enn noe annet. Burman er noe bekymret for ventetiden på linjene - og han minner om at det er en rekke pasienter som skal ha hjelp for ordinære sykdommer og akutte situasjoner i tillegg til korona.

Innbyggerne i Vennesla har til nå vist enorm dugnadsvilje og de tar situasjonen alvorlig. Vi er derfor sikre på at alle vil bidra til at det legevakten får tid til å hjelpe de de skal hjelpe først.

Andre viktige nettsider er: 

Vennesla legesenter har mye viktig lokal informasjon

Folkehelseinstituttet har mye generell-koronainformasjon

Helsenorge har svar på mange spørsmål om korona.

HER finner du Helsenorges nye informasjonsvideo om korona, som også passer fint for barn. Den er på 23 minutter.

I Vennesla Tidende finner du også mye lokal informasjon. Andre medier har også mye informasjon.

Vi minner også om at vi på kommunens hjemmeside har mange artikler med kommunal informasjon om korona, sammen med linker til nasjonal informasjon.

Endel er ikke på nett og har problemer med å finne informasjon der. Da oppfordrer vi til å hjelpe hverandre. Informer hverandre.