Det er fremdeles ikke kjente smittetilfeller i Vennesla, men det er over 50 tester som ikke har kommet igjen fra laboratorium.

Stort frivillighetsprosjekt:

Vennesla Frivilligsentral og Øvrebø og Hægeland Frivilligsentral har inngått et nytt samarbeid med  Den norske kirke, Røde Kors Vennesla, Frimat,  Mulighetenes hus og Vennesla kommune.

Via denne Frivillighetssiden på internett kan du melde deg hvis du ønsker å hjelpe noen som trenger hjelp. Du kan også henvende der hvis du trenger hjelp. Rundt 50 personer har allerede tilbudt seg å hjelpe. (de som skal bistå i helse og omsorg oppfordres til å ordne med politiattest selv)

Fotball og lek:

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane minner om at barn i karantene ikke kan leke med andre barn. Barn som har ofresatte i karantene kan ut og leke. Alle som leker ute, må holde god avstand til hverandre. Det er viktig med frisk luft og å finne på noe ute. Vi gjentar de viktige rådene: Hold avstand, vask hendene og ha god hostehygiene.

  • Fotballmålene på Idrettsplassen på Moseidmoen og idrettsplassen på Homme er nå låst sammen for å hindre at barn og unge spiller fotball og dermed kommer i nærkontakt.
  • Det jobbes med en informasjonsplakat på kommunens øvrige fotballøkker der det advares mot fotballkamp  og at mange er sammen samtidig. Personer som benytter plassene til annen lek og aktivitet enn fotballkamp bes holde god avstand til hverandre.
  • På lekeplasser oppfordres det om å ta med seg antibac og å ha meget god håndvask. Dette for å hindre smitte når barn leker. Kommuneoverlegen ber om at foresatte passer på at barn ikke kommer i nærkontakt med andre barn

Arbeidsledigheten

Siden 2. mars har 84 personer ekstra søkt om dagpenger i Vennesla. Økningen i arbeidsledighet er på 101 prosent. I Agder har 1242 nye søkt om dagpenger. Økningen er på 106 prosent. Det er tett kontakt mellom kommunen og Vennesla næringsforening. 

Koronasjekk.no

Legesenteret får mange telefoner. Svært mange henvendelser kunne vært unngått, hvis folk heller brukte denne nettsiden: koronasjekk.no.

Søppeltømming:

Tømmefrekvens og tømmetider foregår som normalt inntil videre. For å sikre nok bemanning er kun gjenvinningstasjonene på Mjåvann og Støleheia åpne for levering. Avfall Sør ber imidlertid om at ingen benytter disse gjenvinningsstasjonene med mindre det er helt nødvendig.