Vi sa vi skulle komme tilbake til mer info når det kom fra sentralt. Nå har det kommet. Vi ber alle gjøre følgende info fra regjeringen kjent for foreldre i egen barnehage.

Les regjeringens nye retningslinjer for betaling i SFO og barnehage HER

Vi ber alle om å betale den regningen som nå er tilsendt, eventuelt annet må avtales med styrer. Detaljer rundt dette og hvordan fratrekk vil skje, vil det komme info om senere.

Dette sier kunnskapsminister Guri Melby:

- Dette vil gi barnehagene og SFO økonomiske rammebetingelser som er stabile, og jeg forventer at vi unngår permitteringer. Hun sier det er viktig å unngå permitteringer i barnehagene.