15 av de 17 har kjent smitteveg og åtte av dem var i karantene da smitten ble avdekket. Åtte av de 17 er barn og unge i barnehage, gurnnskole og videregående skole.

Smitten er hovedsaklig i de klyngene som er kjent fra før. Vi er nå oppe i 57 smittede denne uka. 

Det er gjennomført 282 tester siste døgn ved teststasjonen. I dag vil også et mobilt testteam være operativt for første gang. De vil reise ut til skoler, barnehager eller hjem. Dette betyr at barna kan bli testet fort på skolen og slipper å måtte være hjemme flere dager i påvente av testtime. Vi informerer mer om dette etter kriseledelsens møte klokka 10.00

Det pågår nå en stor testaktivitet i skoler og barnehager.