Hovedregelen er at alle barn og skolebarn skal være hjemme, men det er noen få unntak for barn av foreldre som jobber i svært samfunnskritiske funksjoner. Regjeringen har nå sendt ut nye retningslinjer med presisering av reglene:

Legg spesielt merke til:

  • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
  • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene – husk at målet hele tiden er redusert smittespredning.
  • bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
  • barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

For 

Rektorene og barnehagestyrerne har i dag fått denne oppdaterte informasjonen og vil bruke den i vurderingene framover.

HER kan du lese de 13 sidene med detaljene om hva som er samfunnskritisk personell hvis du er i tvil om noe.

Det er ikke endringer i retningslinjene om at enkelte barn med store omsorgsbehov kan møte på skole: Retningslinjene lyder slik:

Det kan gjøres unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Den enkelte skole og barnehage gjør konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.