Det er en del ansatte innen helse- og omsorg som testes. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane melder om 21 tester mandag og cirka 30 tirsdag.

Ordfører Nils Olav Larsen snakker om en ny fase i planleggingen:

- Jeg merker at kommuneorganisasonen nå har jobbet meget godt. Det har vært intense dager. Nå er enhetene mer eller mindre klare til å møte smitten hvis den kommer og tar tak. Imponerende, sier han.

Det er grunn til å takke innbyggerne. Tirsdag økte antall innbyggere til 47 som har meldt seg til tjeneste i helse og omsorg. Samtidig er det 40 kommuneansatte med helsefaglig bakgrunn som melder at de jobber i andre enheter enn helse- og omsorg, men kan omdisponeres ved behov.

Antall ansatte i karantene er 82. Dette endrer seg hele tiden.

Kommuneoverlegen minner om å holde fokus og trøkk på det helt enkle: Holde avstand, vaske hendene og god hostehygiene.