Mange tar kontakt med kommunen om akkurat dette, men vi kan ikke svare mer presist. Vi må komme tilbake til hvordan dette skal ordnes rent praktisk og hvordan detaljene i opplegget blir noe senere. 

Det som er klart er at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad opplyste følgende under regjeringens pressekonferanse om økonomiske krisepakker:

«Når barnehager og SFO stenger, kan kommunene heller ikke kreve betaling fra brukerne. Det kan gi lavere inntekt i en periode, samtidig som utgiftene jo vil bestå. Derfor har regjeringen besluttet at vi skal øke skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner kroner i 2020 som et første steg.»

Vi legger til grunn at private barnehager blir kompensert på lik linje med kommunale barnehager for et eventuelt bortfall av inntekter. Vi regner med at det kommer en mer detaljert avklaring i løpet av kort tid. Vi vil holde dere oppdatert.