Forbud mot fest

- Mange, særlig ungdommer, vil ettersom dagene går savne sosiale treffpunkter mer og mer. Av hensyn til smittesituasjonen må vi nå dessverre gå enda mer drastisk til verks, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Det er så langt ikke kjente tilfeller av smitte i Vennesla.

På et møte i kriseledelsen i Vennesla kommune mandag ettermiddag, tok Dalane og rådmannen initiativ til følgende hastevedtak:

«Med bakgrunn i den pågående pandemisituasjonen, med dokumentert innenlands ukontrollert smittespredning og de massive og omfattende tiltak som er satt i verk for å begrense smittespredning, må vi strengt følge opp kravet om begrensning av arrangementer og organisert samling av mennesker.

Det er derfor nødvendig å nedlegge forbud mot samlinger av mer enn 10 personer som har preg av å være en «fest». Dette for å redusere smittefaren i forbindelse med fysisk aktivitet, fysisk nærhet og mulig annen ukritisk atferd forbundet med bruk av alkohol/rusmidler.

Hjemmel for vedtaket er smittevernlovens § 4-1 pkt a, og § 4-1 femte ledd.»

Samtidig advarer Dalane også mot fester med færre enn ti deltakere og all rusbruk som svekker dømmekraften. Alle oppfordres til å følge smitterådene om å avstå fra kontakt, vaske hendene grundigog ha god hostehygiene. Dalane sier alle må være bevisste dette, og ikke senke guarden!

Over 70 meldt seg til tjeneste!

Samtidig pågår det en stor jobb i kommunen med å få oversikt over ledige ressurser som kan settes inn den dagen smitten virkelig tar tak i Vennesla kommune.

- Det er rørende å se viljen til å bidra. Vi har i ett døgn hatt ute liste på hjemmesiden der mennesker som bor ii Vennesla, men ikke jobber i Vennesla kommune, kan melde seg hvis de har helsefaglig kompetanse. På under ett døgn har 28 meldt seg. Formidabelt, sier Heidi Engestøl, som har fått i oppdrag å sikre bemanningsstiuasjonen.

Internt i kommunen har 44 ansatte meldt at de har helsefaglig kompetanse, men jobber i andre enheter enn helse og omsorg. Samlet er det altså 72 som på ett døgn har meldt at de kan bidra i helsevesenet ved behov.

Fra Frivilligsentralen meldes det som stor pågang av frivillige som er klar til innsats ved behov.

Kun to ord kan benyttes om dette: «Tusen takk»!

Vennesla kommune har også fått svært god oversikt over antall ansatte i karantene. Dette ender seg hele tiden, men mandag ettermiddag var rundt 80 ansatte i karantene.

Telefon og omtanke

To viktige ting til slutt:

  • Nå som det er innført besøksforbud/kontroll i alle helseinstitusjoner, omsorgsboliger, bofellesskap og lignende, er det viktigere enn før å ta den ekstra telefonen. Det er også mulig å ta beboere med ut på tur, i stedet for å besøke i boligen. Da må selvsagt relgene om å unngå kontakt og holde avstand følges.
  • Mange eldre som sitter alene har større problemer med å oppdatere seg på informasjon via hjemmesider, sosiale medier og via internett. Når man ikke vet, kan frykt komme. Ta den ekstra telefonen til de du kjenner som er alene og ha en god prat.