Det er registrert til sammen 1052 smittetilfeller i Vennesla siden pandemien startet for snart to år siden. 

15 nye smittede ble altså resultatet i går. Det kom flere nye tilfeller blant tiendeklassingene i Vennesla og antall smittede i denne gruppa er nå oppe i ti til sammen.

Julaften ble altså som tidligere varslet det tøffeste smittedøgnet til nå i Vennesla med 26 tilfeller. Det er gledelig at vi nå er nede på 15. De neste dagene vil avgjøre om nedgangen blir varig, eller om det kan ha sammenheng med at færre tester seg i juledagene. 

Siden det er litt usikkerhet rundt videre smitteutvikling og smitten fortsatt er høy, er det viktig at alle tar smittevernrådene alvorlig og følger dem.