Det er registrert to tilfeller mandag, tre tirsdag og ni tilfeller onsdag.  Dermed er smitten økende igjen, etter at vi hadde 14 smittetilfeller hele forrige uke.

- Vi er i en ustabil situasjon og må forvente oppblomstring som dette. Det handler om at samfunnet åpner opp samtidig som vi ikke er ferdig med vaksinering. Det skaper grobunn for smittespredning, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Smitten spres nå blant barn og ungdom. Det er også som forventet. Disse gruppene er ennå ikke ferdigvaksinert eller skal ikke vaksineres. Samtidig er det i disse årsklassene korona rammer minst alvorlig.

14 av de smittede er i alderen 10 til 19 år, og det siste tilfellet er i alderen 20 til 29 år. Testaktiviteten er økende igjen og ved flere skoler er det omfattende selvtesting og massetesting. Foreldre og foresatte får informasjon fra skolen om det rent praktiske.

Endringer

Fra mandag 27. september vil testaktiviteten bli endret og mye mer av både testing og smittesporing vil bli opp til den enkelte innbygger. Dette vil vi informere om på hjemmesiden i helga og du vil få god informasjon om hva som forventes av den enkelte framover. Regjeringen varsler også overgang til en mer normal siutasjon uten råd, anbefalinger og pålegg. Da blir det opp til oss i kommunene å vurdere situasjonen utfra hvordan smitten oppfører seg lokalt. I Vennesla har vi for eksempel gult nivå på skolene fram til høstferien. Budskapet nå: Dere vil få infromasjon.

Smittevernrådene er viktige

Uansett er smittevernrådene viiktige. Per Kjetil Dalane ber folk om å huske godt på dem.

- I hele vinter blir smittevernrådene viktige, uansett om de er pålagt eller ikke. Å vaske hendene, holde avstand på minst én meter og så videre er veldig lurt uansett hva slags smitte som er i lufta. Vi får en vinter med korona og mye influensa. Derfor bør alle fortsette å følge smittevernrådene, sier han. 

Han ber alle være ekstra obs nå som smitten øker igjen.

Smitten nå spres fordi det er smitte i Vennesla. Så enkelt er det egentlikg. Det er ingen å klandre og det er ingen ungdommer som kommunen er kjent med som har brutt regler eller oppført seg uaktsomt i forbindelse med den siste oppblomstringen. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane sier det slik.

- Det skal ikke være flaut å bli smitta. Det kan skje hvem som helst, fordi smitten blusser opp hvor som helst der folk møtes. Vi må bare hjelpe hverandre og støtte hverandre. Det gjør vi ved å følge smittevernråd og oppføre oss skikkelig, sier han.

Vaksinering

Vaksinering pågår fortsatt i Venneslahallen.  Tirsdag 30. september mellom klokka 17 og kl. 19.00 er det åpnet for drop-in. Da er du hjertelig velkommen enten du trenger dose en, to eller tre.

Denne uka cirka 30 personer kommet for å få første dose. Rundt halvparten var skoleelever som bare skal ha en dose. Den andre halvparten settes opp for dose to om 12 uker. Vi vil gjenta oppfordringen om å ta vaksine. Vi holder åpnet fordi vi ønsker at du skal komme. Vi ser svært positivt på at såpass mange fremdeles ommer for første dose, men vi håper på enda flere.