Bevare dugnadsånden

- Jeg er glad for at smitten ikke har rammet hardt ennå. Jeg vil særlig takke befolkningen som viser ansvar og bidrar, sier ordføreren.

-Dette er en stor dugnad som handler om å redde liv og hindre sammenbrudd i helsevesenet. Vi må bevare dugnadsånden og ikke miste fokus, sier ordføreren.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane minner om det viktigste:

- Det er ekstremt viktig at kontakten mellom folk er på et minimum. Bare da begrenser vi smitten. Hold avstand, vask hendene, hosthygiene. Kjente ting, men nå må vi holde trykket oppe, sier han.

Så til konkret ny informasjon:

Legesenteret:

 • Mange planlagte avtaler og konsultasjoner utsettes i tre måneder fra mandag. Kronikere vil i stor grad bli oppringt om dette. Legesenteret må frigjøre kapasitet.
 • Det jobbes med sikker nettløsning for nettbasert legekonsultasjon. Dette vil komme om noen dager.
 • Eget smittesenter/luftveispoliklinikk er åpnet i kjelleren.

Servicetorget:

 • Stenger for besøk på Herredshuset fra mandag morgen. Samtidig vil intern post stoppes og postgang reduseres vesentlig. Telefon 38 13 72 00 eller epost: post@vennesla.kommune.no

Besøksstans

Fra før er det innført adgangskontroll og besøksstans ved omsorgssentrene. I helgen kom nye retningslinjer nasjonalt som innfører adgangskontoll og besøksstans ved alle landets helseinstitusjoner og alle boformer i omsorgstjenesten

Prioritering helse- og omsorgstjenester:

Koordinerende enhet, som tildeler tjenester i Vennesla kommune, har laget denne prioriteringslisten framover. Det er viktig at befolkningen også er kjent med den.

Søknader som kan utsettes:

 • TT kort
 • Ledsagerbevis
 • Støttekontakt
 • Hjemmehjelp
 • Dagsenter
 • Friskliv
 • Omsorgsstønad
 • BPA (Brukerstyrt personlig assistent)
 •  

Søknader hvor det vil kreves nærmere kartlegging før vi kan ta stilling til om oppstart av tjeneste kan utsettes:

 • Praktisk bistand, oppfølgingstjenesten
 • Psykisk helsehjelp
 • Avlastning (situasjonsbetinget)
 • Rehabilitering (situasjonsbetinget)
 • Omsorgsplass (rus)

 

Søknader som må prioriteres for igangsetting:

 • Langtidsplass
 • Korttidsplass
 • Hjemmesykepleie
 • Trygghetsalarm som forebyggende tjeneste
 • Velferdsteknologi der dette innebærer reduksjon av behov for personell eller forhindrer behov for institusjonsplass
 • Hverdagsrehabilitering der vi med kortvarig innsats kan unngå behov for andre tjenester
 • Matlevering

Næringslivet:

Før helga kom den første statlige tiltakspakken for næringslivet. Der var et viktig tiltak at arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering reduseres fra 15 til to dager og at den ansatte får dagpenger fra dag én og at underskudd skal tilbakeføres mot beskattet overskudd.

Søndag kom regjeringen med 100 milliarder kroner i ei låne- og garantiordning for å sikre likviditeten til norske bedrifter.

Næringsrådgiver Torgeir Haugaa i Vennesla kommune er oppdatert på innholdet i tiltakspakkene.  Vennesla kommune ønsker å bistå næringslivet så godt vi kan og veilede så godt vi kan.

- Vi må etterhvert også se på om det lokale tiltak vi kan sette inn, men det aller meste vil komme fra sentralt hold. Bedriftene kan ta kontakt, sier Haugaa.

Takker de ansatte

Ordfører Nils Olav Larsen vil også takke de ansatte i Vennesla kommune.

- Rådmannen forteller meg om en fantastisk stå-på-vilje i alle ledd. Nå går store ressurser med til å planlegge hvordan kommuneorganisasjonen og 1250 ansatte skal møte det som kommer. Det legges ned en imponerende innsats. Mange får nye oppgaver. Alle svarer ja, forteller ordføreren.

Det er nå 70 ansatte i Vennesla kommune i karantene av ulike grunner. Det jobbes kontinuerlig med bemanningslister og reservelister og oversikter over ekstra personell slik at vitale tjenester hele tiden har nok ressurser.