De to siste smittede er innleide gjestearbeidere som bor sammen med to andre arbeidere. De to smittede er i isolasjon, de to andre i karantene. Vi dobbeltsjekker sporing av smitte, men de fire skal ikke ha hatt nærkontakt med noen etter at de kom for å jobbe. Faren for smitte ut i lokalmiljøet ansees som minimal.

Systemet er slik at du kan begynne å jobbe når du kommer fra utlandet etter å ha testet negativt. Du er likevel i fritidskarantene til ny test er tatt. Det var denne andre testen hvor de to fikk positivt utslag. De to som er i karantene og som har bodd sammen med de smittede, testes i løpet av kort tid.

Jobber videre med sporing

Det første smittetilfellet fra tirsdag har fortsatt ukjent smitteopphav. I alt syv nærkontakter er sporet og i karantene, men det er fremdeles uklart hvor smitten kan ha kommet fra. Ingen av nærkontaktene har påvist smitte eller har symptomer.

- Vi jobber videre med dette, men det er lite trolig at vi finner smittekilden i dette tilfellet. Akkurat det er litt bekymringsfullt, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Siden det er smitte med ukjent oppgav i Vennesla, er smitteverntiltakene enda viktigere enn ellers.

Nå er avstand viktig!

Ordfører Nils Olav Larsen oppfordrer alle om å bli enda flinkere til å holde avstand og vaske hendene og ikke utsette seg eller andre for risiko. Dette er ikke tiden for å gå på jobb samtidig som du har luftveisplager og bare tror du er forkjølet. Da skal du være hjemme til du har testet deg.

- Vi må være enda mer bevisste enn ellers. Smitten er nå i Vennesla. Vi har god kontroll på situasjonen og jeg vil berømme de som jobber med de ulike smittetilfellene. Vi har fått så god oversikt som vi kan ha, på svært kort tid. Det gir trygghet, sier ordføreren.

Ikke et utbrudd

Ordføreren sier at mange nå kan bli bekymret. Det er viktig å presisere at vi ikke har et ukontrollert smitteutbrudd i Vennesla, slik andre kommuner rundt oss har hatt. Vi har i øyeblikket to definerte smittetilfeller, hvorav det ene har litt uklart opphav.

Informasjon

Vennesla kommune vil komme med ny informasjon når det er ny utvikling å informere om. Befolkningen vil bli holdt løpende orientert om situasjonen.