Det er kommuneoverlege Per Kjetil Dalane som på faglig grunnlag har foreslått munnbind for å redusere smittefaren i de forskjellige risikogruppene. Munnbind reduserer smitterisiko med om lag 40 prosent. Avstand på to meter reduserer med 80 prosent.

Kriseledelsen vedtok ordningen på sitt møte onsdag morgen, og formiddagen er brukt på å orientere og informere de ulike enhetene og ansatte om rutine-endringen.

Vennesla kommune har tre smittetilfeller siste to døgn. For den ene smittede har det vært umulig å påvise hvor smitten ker kommet fra.  Smitte «på avveie» utgjør en risiko. Det er for å sikre utsatte innbyggere best mulig at ordningen med munnbind ved nærkontakt innføres.

- I vår var det stor usikkerhet om munnbind ville hjelpe eller ikke. Nå vet vi at det hjelper. Siden vi vi har en situasjon med ukjent smitte, setter vi inn dette ekstratiltaket for sikre våre innbyggere best mulig. Det er bedre å være føre var, opplyser ordfører Nils Olav Larsen.

Ordningen gjelder i første omgang i 14 dager framover. Kommunen følger smittesituasjonen tett og ytterligere tiltak både i institusjonene og for folk flest vil bli vurdert hvis smittesituasjonen endres.

Onsdag morgen hadde Vennesla tre kjente smittede og ni i karantene. Utover dagen er antallet i karantene økt med en. Slik informasjonen er nå, er samtlige nærkontakter til de tre smittede gjort rede for og satt i karantene.