11 smittede er barn og ungdom, tre er voksne. Alle de voksne smittede er fullvaksinerte.

Det er snakk om smitte på fjerde, femte og sjette trinn på Vennesla barneskole. Solsletta barnehage er også berørt.

Alle foreldre i de aktelle klassene og avdelingene har egen informasjon. Enkelte klasser ved Vennesla skole er bedt om å bli hjemme i morgen.  Alle på fjerde og femte trinn har fått utdelt fem selvtester (ei pakke) og de oppfordres til testing i sju dager framover. De må selv hente flere tester ved behov.

Foresatte til elever på sjette trinn bes hente tester på testklinikken fredag morgen og test sine barn før skolestart, og deretter teste i sju dager

I barnehagen er det ikke behov for testing, i tråd med nasjonale retningslinjer.

Gjeninnfører smittetiltak

 Per Kjetil Dalane innfører flere lokale smitteverntiltak for å hindre ytterligere spredning og være føre var:

  • Alle med symptomer må tester seg og holder seg hjemme. Dette er det aller viktigste. Det er lett å hente selvtest ved testsenteret i Holtet, som har åpnet fra 07.30 til 15.00 hver ukedag og 09.00 til 15.00 i helgene. 
  • Avstand. Der det er mulig gjenninføres rådet om å holde en, helst to meter, avstand til andre
  • Kommuneoverlegen har med øyeblikkelig virkning innført munnbindbruk i helse- og omsorgstjenester der en meter avstand til pasient ikke kan overholdes.

Her kan du lese hvordan du skal forholde deg ved smitte eller symptomer

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane uttaler:

- Vi er nå i en situasjon der smitter igjen øker i Vennesla. Vi har sett fra andre deler av landet som har like høy vaksinasjonsgrad som Vennesla at smitten kan øke betydelig. Kommunen og sykehuset begynner å bli under press kapasitetsmessig, og vi må igjen hente frem smittevernrådene for å forsøke å begrense smitten. Vi må regne med større mørketall nå, etter en periode med mindre smittevern og nå flere tilfeller som påvises.

- Det er viktig å forsøke å slå ned dette nye utbruddet raskest mulig slik at det ikke spres mer enn nødvendig. Vi har fortsatt mange uvaksinerte, og mange som har redusert effekt av vaksinen på grunn av tid siden siste dose.

Koronavaksine og influensavaksine

Dalane understreker viktigheten av at alle tar de vaksinedosene som gjøres tilgjengelige for dem. I øyeblikket pågår influensavaksinering i Vennesla, og vi har ikke koronavaksine tilgjengelig.

Vi gjenopptar vaksinering av 3. dose til immunsvekkede, og oppfriskningsdose til personer over 65 år fra uke 46/47.  Ytterligere detaljer om vaksinedager og fremgangsmåte/bestilling eller drop-in vil bli informert om mandag eller tirsdag.

Dalane understreker at det i dag torsdag er avklart at også helsepersonell med pasientkontakt skal tilbys oppfriskningsdose når det er gått 6 måneder siden siste dose. Kommuneoverlegen oppfordrer igjen til at alle vaksineres med alle doser som tilbys.

Samtidig oppfordres det til at risikogruppene for influensa takker ja til influensavaksine. Det skal gå minst en uke mellom influensavaksine og covid-19 vaksine.

Fravær i videregående skole

Vi understreker at elever i videregående skole nå ikke risikerer manglende vitnemål selv om de er hjemme grunnet symptomer. Fraværsgrensen i videregående skole ble fjernet ut året av regjeringen torsdag, slik at det ikke er nødvendig å få legeattest ved fravær.