Alle de smittede har kjent smitteveg – og det er en indikasjon på at smitten begynner å bevege seg innenfor kjente sirkler og at den i mindre grad spres ukontrollert. Det er også viktig å minne om at med så omfattende testing som nå, vil mer smitte oppdages enn ellers.

Over hele landet øker smitten på skoler og blant barn og unge. Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye og melder onsdag morgen at det vesentligste og viktigste er å følge med på antall alvorlig syke og innleggelser. Antall smittede er mindre interessant enn før, ettersom vaksinasjonsgraden øker og smitten nå spres i aldersgrupper med svært lav risiko for alvorlig sykdom og i aldersgrupper som kanskje uansett ikke skal vaksineres.  

Følger situasjonen tett

Fhi mener fortsatt det er syørre negative konsekvenser for de unge å innskrenke frihet og sosiale muligheter  og skolegang enn å ha noe økning i smitte.

I Vennesla følger kriseledelsen, fagmyndighetene og kommuneoverlegen situasjonen tett, og vi forholder oss også til de faglige råd vi får. Vi samarbeider også med nabokommunene og vil sette inn tiltak hvis vi og nasjonale myndigheter mener det er nødvendig.

I løpet av dagen i dag skal vi i Vennesla sette flere hundre dose-2-vaksiner, og vaksinasjonsgraden for fullvaksinerte i befolkningen vil komme rundt 80 prosent.

Positive tegn ved skolene

Samtidig er det positive tegn ved skolene. Mandag ble det foretatt nesten 370 tester ved Vennesla videregående skole – uten at noen testet positivt. Tirsdag ble det massetestet ved Øvrebø videregående skole – uten at noen testet positivt.

Testrekord

Ved testsenteret i Holtet ble det satt ny testrekord tirsdag. Her ble det gjennomført 417 tester, og vårt testpersonell jobber nå mer enn maksimalt. Det er en svært imponerende innsats som legges ned.

Kapasiteten på testing har nasjonale myndigheter satt – og bedt kommunene om å kunne teste fem prosent av befolkningen i uka. Vi er nå i en situasjon hvor vi tester på godt over dobbelt av dette nivået, litt varierende dag for dag.

Vi jobber også med å sette opp et mobilt testteam som kan være på hjul om noen dager. Framover er utfordringen å ha nok hurtigtester. Hvis vi får for få, går vi over til tradisjonell pcr-testing. Konsekvensen av det kan bli noe mer karantene mens man venter på svar fra laboratorium.

Egen varsling

Smitteporerne jobber også ekstremt mye for tiden. Det har vært en del smitte ved Kristen videregående skole og Filadelfia, som også media har skrevet om. Det er snakk om to klynger. Kommunen vil rose både skoleledelse og menighet for meget god samarbeid om sporing og smittereduserende tiltak.

Vi har behov for å forsterke smittesporingsarbeidet framover. Samtidig vil vi i noen tilfeller be om at innbyggerne selv kan smittespore/varsle nærkontakter. Varsle er kanskje et bedre ord, og kommuneoverlegen sier dette kan benyttes i noen situasjoner og ved behov. Varsling kan delegeres til både skoler, barnehager og arrangører og noen ganger til den smittede selv.

Buss - lav terskel

Passasjerer som tok buss fra Samkom til Vennesla sentrum med linje 30 klokka 10.49 den 30. august og samme rute klokka 08.04 den 31. august, bør ha lav terskel for å bestille test og følge ekstra godt med på symptomer.