- Vi har lagt opp til én prosent befolkningsvekst i kommuneplanen. Hadde vi fått én innbygger til i fjor, ville vi truffet akkurat, sier rådmann Svein Skisland.

Han er fornøyd med at befolkningsveksten har tatt seg opp igjen, og at Vennesla fremdeles ligger godt over snittet for Norge og Agder. Det betyr at Vennesla kommune er attraktiv å bo i. På Agder økte folketallet med 0,65 prosent i fjor, i Norge med 0,74 prosent.

Da 2019 begynte bodde det 14.630 innbyggere i Vennesla. Ved årets slutt hadde det altså øket med 145 personer til 14.775. Her er detaljtallene:

  • 152 nye innbyggere ble født
  • 93 innbyggere døde
  • 718 flyttet inn i kommunen
  • 632 flyttet ut av kommunen.

Vennesla hadde den sjette sterkeste befolkningsveksten på Agder i fjor. Søgne økte mest med 1,58 prosent i 2019, fram til kommunen opphørte å eksistere ved årsskiftet.

Bygland og Marnardal er kommunene med størst befolkningsnedgang på Agder. Bygland mistet 2,68 prosent av innbyggerne – og har nå 1160 innbyggere. Marnardal mistet to prosent og er nede i 2.251 innbyggere.

305.244 mennesker bodde på Agder 31. desember 2019 – en oppgang på 1974 personer på ett år.