- Jeg vil takke bygdefolket for at påska har gått greit. Hverken politi eller andre har meldt om noe spesielt negativt som har foregått. Det er bra vi står sammen i denne dugnaden. Det må vi fortsatt gjøre, sier ordfører Nils Olav Larsen og legger til:

- Jeg vil også  takke alle som har brukt tid på å hjelpe andre i påska. Det er mange. Fra alle kommunalt ansatte som har vært på jobb, til frivillige ettermiddags- og kveldsravner og til frivilligheten generelt. Nå begynner hverdagen igjen. Den er fortsatt annerledes. Vi må fortsatt hjelpe hverandre, sier Larsen.

På møtet i kriseledelsen mandag kveld var rapporten fra samtlige kommunalsjeferat påska har forløpt greit - uten dramatikk. Det store bildet er at alt har gått greit i påska. Mange har vært på tur i skog og mark - få har utfordret smittevernrådene.

Ett nytt smittetilfelle

Det er registrert et nytt smittetilfelle i Vennesla. Vi er dermed oppe i åtte innbyggere som er bekreftet smittet, pluss en kommunalt ansatt bosatt i annen kommune. Samlet er drøyt 175 venndøler testet for covid-19. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane melder at testing vil øke framover i tråd med nasjonale retningslinjer.

Uka som ligger foran vil handle mye om planlegging av gjenåpning av barnehager og skoler. Oppvekstsektoren og kommuneoverlegen har tett samarbeid og mange spørsmål skal besvares og rutiner legges. Mye vil avhenge av når statlige retningslinjer og detaljerte instrukser kommer på plass. De er ventet senest torsdag.

Følger retningslinjene

Vennesla kommune vil fortsatt følge de råd og veiledninger vi får fra nasjonal ekspertise og myndigheter. Vi er sikre på at nasjonale retnignslinjer kombinert med lokalt skjønn og detaljkunnslap vil skape gode og trygge løsninger.