Av de 13 smittede er det bare én med ukjent smitteveg. 37 nye er satt i karantene, mens det er mange barn og unge som er inne i testregimer.

Samtidig fortsetter det store testarbeidet. I går ble det også foretatt massetesting ved Vennesla videregående skole. Her ble det foretatt 370 tester i går - uten at ny smitte ble oppdaget. Det ble i tillegg utført 202 tester ved testsenteret i Holtet. Utover uka skal vi ha massetesting og selvtesting ved alle de videregående skolene.

Vennesla kommune oppfordret onsdag alle innbyggere over 15 år og under 60 år om å vaksinere seg gjennom en egen sms. Det er i de lavere aldersgruppene vaksineringsgraden er lavest. Vi gjentar derfor dropin-muligheten. Det nærmer seg slutten på vaksinering og vi ber folk benytte muligheten. Vaksine er frivillig, men sterkt anbefalt av ekspertisen.

Drop in:

  • 31. august fra klokka 17.00 til 20.00
  • 2. september fra klokka 18.00 til 20.00
  • 9. september fra klokka 17.00 til 20.00
  • Vaksinering av 16. og 17-åringer skjer i skoletiden 8. og 9. september.