- Vi skal møte smitten når den kommer. Jeg er dypt imponert over arbeidet som pågår. Å sitte i kriseledelsen og høre kommunalsjef etter kommunalsjef kvittere ut oppgave etter oppgave, gjør meg takknemlig. På to, tre døgn er mange store prosesser satt i gang og 100-vis av avgjørelser tatt, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Fredag kveld var det fortsatt ikke meldt om kjente smittetilfeller i Vennesla kommune. Helga kan starte med følgende informasjon til befolkningen:

Legesenteret:

 • Vennesla legesenter merker stadig økt pågang. Det jobbes nå med å etablere en luftveispoliklinikk i kjelleren på Helsesenteret for testing og behandling av smittede. Det jobbes også med å styrke legevaktens bemanning.
 • Legesenteret ber om at pasienter utsetter planlagte timer som kan vente, siden kapasitet må flyttes til legevakt og korona.
 • Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane gjentar hvor viktig det er at befolkningen bruker de riktige kanalene slik at ressurser frigjøres.
 • Informasjon om korona finner du på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge.no og Vennesla legesenter. Koronatelefonen har nr: 815 55015. Ved sykdom eller symptom ring fastlege og etterhvert legevakt på nr:116 117. Ved nød ring 113

Pleie og omsorg:

 • Det jobbes og planlegges i et stort omfang for å forberede oss på en mulig smittesituasjon med mange syke ansatte og press på helsevesenet generelt.
 • Det planlegges for ekstra avdeling ved Venneslaheimen som kan avlaste sykehuset. Det er bestilt seks nye senger og flere surstoffapparater.
 • Bemanning. Det er laget egne planer for hva som må skje hvis 25 prosent av arbeidstokken er borte. Det er også planer for hva kommunen må gjøre hvis 40 prosent av arbeidstokken er borte.
 • Det jobbes med lister over alle med helsefaglig bakgrunn i andre stillinger i Vennesla kommune, slik at de kan flyttes til pasientbehandling ved behov.
 • Det jobbes med reservelisten og oversikt over alle i Vennesla, for eksempel pensjonister, som kan tre inn i pasientbehandling ved behov.
 • Det jobbes med å legge om en rekke rutiner. Det lages for eksempel helt nye prioriteringslister over søknader til helse og omsorgstjenester. Søknad om TT-kort er ett eksempel på noe som må regne med lengre behandlingstid, mens trygghetsalarmer, hjemmetjeneste og sykehjem prioriteres ekstra.
 • Kommunens tre kjøkken har sørget for at ingen kjøkkenansatte bytter arbeidssted. Blir noen syke ved ett kjøkken og det må stenge, skal de øvrige ha kapasitet.

Skole og barnehage:

Neste uke er i stor grad planlagt. Elevene vil få hjemmeundervisning via læringsbrett. I barnehagene og småskolen er det åpent for de svært få som regjeringen sier skal prioriteres. Det kartlegges hvordan ansatte kan brukes til andre formål hvis andre enheter trenger avlastning.

Samfunnsutvikling:

Mens plan- og byggesak kan jobbe noenlunde normalt, men med større avstand og færre møter med innbyggere enn vanlig, er det mye endringer innen for eksempel renhold og byggforvaltning. Vi må forberede oss på at det trengs mer ressurser til å forvalte helsebyggene og mindre til skoler og barnehager og idrett.

Det jobbes med løsninger slik at vedlikehold og ombygging kan fremskyndes i bygg som nå likevel står tomme, for eksempel.

Allerede er en rekke rutiner lagt om. Ulike arbeidslag spiser ikke sammen, slik at sykdom i ett team ikke skal påvirke arbeidskapasiteten til andre, osv osv.

Organisasjonsseksjonen:

Stort arbeid pågår for å ha oppdatere retningslinjer, avtaler og rutineendringer på plass når mange av våre 1250 ansatte på et senere tidspunkt kanskje må jobbe lengre vakter, bytte arbeidssted, permitteres, havner i karantene, blir borte fra jobb eller på andre måter blir berørt. Servicetorget er oppdatert på informasjon til befolkningen. Det jobbes også med å endre rutinene for intern post, for å redusere smittefare.

Kriseledelsen og rådmannen

Kriseledelse og krisestab ble opprettet torsdag. Det betyr at ordfører, varaordfører, alle kommunalsjefer, beredskapskoordinator, kommuneoverlege og kommunikasjonsrådgiver møter hos rådmannen. Foreløpig er det møte hver dag klokka 09.00 og kl. 1500 hver dag.

Rådmann Svein Skisland sier det slik:

- Jeg vil takke for stor innsats og dugnadsvilje fra svært mange i organisasjonen. Vi ser en sterk vilje til å bidra. Vi er i en situasjon vi ikke har vært i etter krigen. Onsdag og torsdag handlet om å stenge ned. Nå er vi godt i gang med forberedelsene til at smitten kommer og antall syke øker. Vennesla kommune er godt forberedt, sier han.

Skisland sier ting ikke er perfekt. Feil vil bli begått. Ikke alle ting kan planlegges. Det dukker stadig opp uforutsette ting. Men han er trygg på at det jobbes svært godt.

Mye planlegging fortsetter gjennom helga innenfor de fleste av kommunens 27 ulike enheter.

Husk det viktigste!

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane minner om hva som er viktigst for hver enkelt innbygger å bidra med.

- Vaske hendene. God hostehygiene Holde Avstand. Følge råd fra myndighetene. Bare da kan smitten begrenses og kanskje stoppes.

God helg, folkens! Ta vare på hverandre og gjør din del av dugnaden!