Av de smittede har 11 kjent smitteveg og én ukjent smitteveg. 21 nye er sendt i karantene.

Smitten fordeler seg på en rekke skoler, barnehager og videregående skoler, samt i kjent klynge.. 11 av de smittede er under 19 år.  

Det er utført 164 tester siste døgn. Vårt rullende mobile testteam er rundt på flere skoler slik at elevene får testet seg raskt og vi slipper karantene.