Alle besøk som ikke er strengt tatt nødvendig stenger vi for. Det betyr at alle frivillige aktiviteter og alle besøkstjenester stenges ned. Pårørende-besøk reduseres til et minimum.

Dersom du har behov for å avklare om besøket kan gjennomføres, ber vi om at du tar telefonisk kontakt med personalet på forhånd.

Benytt følgende telefoner:

Hægelandsheimen:

telefon: 38 15 10 60

Venneslaheimen:

Vakttelefon 1.etg nybygg – 982 93 828

Vakttelefon 2.etg nybygg – 982 93 748

Vakttelefon A1/A3 – 982 93 823

Vakttelefon Korttidsavdelingen – 911 38 244

 

Ann Cathrin Ruenes

enhetsleder Venneslaheimen

Tlf.: 958 18 753

Anita B. Åsan

enhetsleder Hægelandshemen

Tlf: 918 38 938