- Vi skal ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre. Vi er i en svært alvorlig situasjon, sa ordfører Nils Olav Larsen og varaordfører Eivind Drivenes etter møte i kriseledelsen klokka 15.00 torsdag.

Begge understreker viktigheten av at alle innbyggere bidrar med sitt. Fremdeles er det ikke kjente smittetilfeller i Vennesla, men vi må samhandle om å forebygge.

- Selv om mange av oss er friske og tåler ei sjuke som korona, skal vi følge de råd og anbefalinger vi får – i solidaritet med alle de blant oss som ikke tåler det – og for å sikre kapasitet i helsevesenet, sa Drivenes og Larsen.

Under følger utfyllende informasjon fordelt etter temaer. Det vil alltid være spørsmål som ikke er tatt høyde for. Da kan du ringe vårt servicetorg på 381 37200 eller sende epost til post@vennesla.kommune.no i åpningstiden mellom 08.00 og 15.30.

Skole og barnehage

 • Alle barnehager, skoler, videregående skoler og voksenopplæring er stengt for ordinær undervisning/drift  fra og med torsdag 12. mars til 26. mars klokka 20.00.
 • Hvis du jobber innne følgende sektorer: styring/kriseledelse, lov og orden, helse- og omsorg, redningstjeneste, IKT-sikkerhet, natur- og miljø, forsyningssikkerhet, vann- og avløp, finansielle tjenester, kraftforsyning, elektroniske kommunikasjonstjenester, transport, satellittbaserte tjenester eller apotek, skal barnehage og småskoletrinnene fortsatt ha tilbud til dine barn – slik at du kan fortsette å gå på jobb.
 • Vi skal fortsatt gi et tilbud i skole og barnehage til barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hvis tilbudene stenger.
 • Fredag møter ansatte som normalt på skole og i barnehage i Vennesla lage praktiske løsninger for ukene som kommer.
 • I Vennesla har alle elever nettbrett. Vi legger opp til nettbasert hjemmeundervisning.
 • Er du i tvil om noe, ta kontakt med din skole, men skolene sender info til alle foreldre/foresatte.

Helse og omsorg:

 • Ved Venneslaheimen, Hægelandsheimen, bofellesskap og våre andre institusjoner reduseres besøk til absolutt minimum for å hindre smitte i risikogruppene. Det betyr at alle frivillige aktiviteter og alle besøkstjenester stenges ned. Pårørende-besøk reduseres til et minimum.
 • Vennesla kommune har klare planer for å endre arbeidstid, endre arbeidssted og så videre hvis det begynner å bli kritisk mangel på helsepersonell i institusjonene. Dette vil bli rullet ut ved behov.
 • Helse- og omsorg vil etablere nær kontakt med frivilligheten slik at vi sammen kan sikre velferden ved mangel på folk.
 • Drop- in for syn- og hørselskontakt tirsdager stenges
 • Pårørendeskolen for demens avlyses
 • Mottaket i andre etasje i helsehuset stenges. Vi henger opp postkasse i løpet av fredag i tilfelle folk kommer inn om for å levere søknader og det blir oppgitt nummer til saksbehandlerteam, rehabiliteringstjenester og tekniske oppdrag på plakat på døra.
 •  Det kommunale hjelpemiddellageret stenges for besøk.
 • Hvis du er i karantene og trenger hjelp utover det venner, naboer og familie kan gi, ringer du servicetorget på 381 37 200.
 • Ellers minner vi om de andre viktige telefonene: Koronatelefonen 815 55 015, ved symptomer på sykdom fastlege eller legevakt 116 117, ved nød 113.

Svømmehallen og Kulturhuset

 • Svømmehallen er stengt fra og med torsdag ettermiddag
 • Kulturskolen er stengt.
 • Alle kulturarrangementer i Kulturhuset er avlyst
 • Kulturhuset og Biblioteket stenger ned virksomheten.
 • Idrettshallene er stengt.

Arrangementer

 • Vi minner om at alle idretts-arrangementer og kulturarrangementer innendørs og utendørs nå er forbudt etter smittevernloven.
 • Vi følger kirkens retningslinjer om å holde begravelser med maksimalt frammøte på femti personer. Planlagt dåp må drøftes spesielt med prest. Disse reglene oppfordrer vi om at følges av alle kirkesamfunn.

Følgende aktiviteter er nå forbudt og skal stenges i hele landet:

 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje, kroppspleie, tatovering, hulltaking og liknende.
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder som serverer mat, det vil si kantiner og steder som legger til rette før mer enn en meter avstand mellom besøkende. Severe mat i buffet er forbudt.

Herredshuset

 • Innbyggere kan fortsatt besøke og henvende seg til servicetorget, som så vil vurdere videre adgang til lokalene, altså besøkskontroll.
 • Servicetorget vil styrke telefontjenesten slik at innbyggere kan få svar på spørsmål og hjelp.
 • Hele kommunen reduserer møteaktivitet til minimum. Så mange som mulig sendes hjem og arbeider via hjemmekontor. Nærmeste leder avgjør hvem dette kan gjelde.
 • Utleie av Herredshuset er innstilt – med mindre det skal holdes samlinger av stor viktighet for samfunnet.
 • Vi avlyser all møtevirksomhet/treffpunkter i hele kommune-organisasjonen som ikke er strengt tatt nødvendige. 

NAV Midt-Agder

NAV Midt-Agder på Hunsøya stenger dørene for besøkende inntil videre. Også kontorene i Iveland og Setesdal og Åseral er stengt. Det jobbes med en lokal køordning som vil bli lansert neste uke.

Planer ved stort sykefravær

Alle kommunens 27 enheter har på oppdrag fra beredskapsledelsen og overordnet myndighet utarbeidet egne planer for hvordan de skal takle en situasjon med 25 prosent av ansatte ute  i sykefravær og en situasjon der 40 prosent av de ansatte har fravær. Du kan være trygg på at Vennesla kommune er forberedt på en situasjon enda mer utfordrende enn den vi opplever nå.

Politisk nivå:

 • Møtevirksomheten reduseres til minimum
 • Kommunestyret torsdag 19. mars er avlyst.
 • Plan- og økonomiutvalget (formannskapet) avholdes som normalt tirsdag, men i et lokale med redusert smittefare.
 • Ordføreren møter på kontoret som vanlig.

Reiseregler

 • Vi minner om at alle som har kommet hjem fra land utenfor Norden senere enn 27. februar, må i karantene.
 • Myndighetene ber oss innstendig om å avstå fra fritidsreiser og all reisevirksomhet som ikke er helt nødvendig.

 

Vi minner om at dette er en nasjonal krisesituasjon. Veien ut av den handler om at vi løfter i flokk, at hver enkelt gjør sin del.

Smittevernoverlege/kommuneoverlege Per Kjetil Dalane sier dette:

- Vi kan håpe at disse drastiske inngrepene i folks dagligliv vil bidra til å stoppe viruset. Men vi må forberede oss på at dette ikke vil gå over med det første. Det er viktig at vi som bor i lokalsamfunnet nå tar vare på hverandre og hjelper hverandre – men ikke smitter hverandre.