Det er avklaring rundt fem smittetilfeller.

De seks i russen og det med tilknytning til Kiwi jobbes videre med. Det er kartlagt mange nærkontakter. Men det må jobbes videre.

 Vi oppfordrer folk som var på Kiwi mellom 15.00 og 23.00 mandag om å teste seg fra torsdag.  De kan gå på jobb og skole som normalt, men bør holde seg for seg selv og holde god avstand  

3 smittede sendt på hotell. Mer info kommer i morgen.

FØLG SMITTERÅDENE