De to første var i karantene fra før.  De øvrige ni tilfellene jobbes det med.  Noen ble meldt til kommunen i ettermiddag og noen i kveld.

Vårt smittesporingsteam har jobbet kontinuerlig i dag. Teamet fortsetter utover kvelden.  Det er for tidlig å si om vi har en avklaret smittesituasjon i kjente sirkler, eller en mer dramatisk og ukjent situasjon.
Klokka 22.00 blir det et digitalt oppsummeringsmøte.  Etter dette møtet  vil vi informere om den oversikten og de konklusjonene vi da har
Det blir ikke gitt mediekommentater før ny info kommer.