På møte i beredskapsledelsen fredag morgen sa ordføreren at han har et inntrykk av at folk ikke er så nøye lenger. Han fortsatte:

-. Det går jo så greit, er det så farlig lenger? Jeg vil innstendig minne om at går greit fordi nesten alle har vært flinke med avstand, håndvask og ellers har fulgt rådene fra smitteekspertene. Dugnaden har virket. Smitten vil plutselig kunne øke igjen hvis vi glemmer oss og blir slurete. Jeg oppfrodrer alle til å følge smittevernreglene. Bevisste innbyggere som fortsetter dugnaden, er den beste forsikring mot at Vennesla slipper å stenge ned igjen og at smitten ikke blusser opp her

Her er øvrig informasjon om koronasituasjonen:

Smittesituasjonen

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane har ikke fått rapporter om nye smittede siden 25. april. Denne uka har 35 nye blitt testet. Dalane ber alle som kjenner på symptomer om raskt å be om test. Det er viktig at testaktiviteten holdes oppe gjennom sommeren og at smitte raskt avsløres – hvis den er her igjen.

Svenske sommerarbeidere

Det har veært en del bekymring ute i befolkningen etter nyheten om at svenske helsearbeidere skal vikariere i kommunen i sommer. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane har full tillit til at det er trygt og godt med disse ansettelsene. Han sier sikkerheten er godt ivaretatt. Den er også gjennomgått av overordnet myndighet via Fylkesmannen.

De svenske helsearbeiderne vil bli underlagt to ulike regimer:

Noen vil kommetil Vennesla og av turnusgrunner ikke bli satt inn i arbeid før etter ti dager - samme tidsrom som en karantene varer.

Noen andre vil begynne å arbeide tidligere. Ingen av disse vil bli satt inn i tjeneste uten først å ha blitt testet og med negativt testresultat. Som en ekstra sikkerhet er de i karantene hele tiden de ikke er på jobb og de bruker munnbind de ti første dagene når de jobber nært en pasient.

-Dette er trygt, og derfor kan jeg anbefale ordningen og berolige. Hvis ikke vi anså dette trygt, hadde vi ikke gjort det, sier enhetsleder ved Venneslaheimen Ann-Cathrin Ruenes.

Svømmehallen

Svømmehallen vil ikke åpne 15. juni selv om nasjonale regler sier så kan skje. Vennesla kommune har bestemt seg for å utsette spørsmålet om åpen svømmehall i en eller to uker. 

Det koster en del å holde svømmehallen åpen. Blir det en flott sommer med sol og varme - vil svært få benytte svømmehallens fasciliteter. Blir det en dårlig sommer, vil svømmehallen være et viktig tilbud både for innbyggerne og for å trekke folk til bygda.

- Foreløpige langtidsprognoser tyder på en normal sommer pluss. Vi vil avvente bedre sesongvarsler før vi tar en beslutning om svømmehallen skal åpnes i juli. for å sikre at vi tar en best mulig avgjørelse, sier kommunalsjef Vidar H. Homme.

 

 

Sysselsetting

Heldigvis fortsetter arbeidsledigheten nedover. Sist uke var det 4,7 prosent helt arbeidsledige i Vennesla, som er en halvering i forhold til den verste perioden. 

På et møte mellom næringslivet og kommunen onsdag, var omkvedet at det går bedre i mange bransjer enn både ventet og fryktet. Bankfolk opplyser om få problemer for bedrifstkundene og et privatmarked som preges av sterk økning i sparingen. NAV-leder Rolf Velle minner om at 4,7 prosent også er delvis ledige. Det betyr at mange husholdninger har mindre penger å leve for enn de er vandt med. Han forventer en situasjon hvor ganske mange trenger støtte og hjelp utover høsten.

Kommunen og næringslivet er enige om at det var riktig å utsette siste del av kommunens ekstraordinære tiltakspakke. Siden det går rimelig bra nå, kan det være godt å ha virkemidler igjen hvis situasjonen endrer seg utover året eller at smittesituasjonen blir helt annerledes.

Denne uken er det også fordelt midler fra den første tiltakspakken for å få til økt akvitet og økt handel i sommer.

Sommerferien

Vi minner om folkehelseinstituttets råd.

Ferie- og fritidsreiser innenlands kan foretas så sant du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte og reduserer muligheten for å bli smittet selv.

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hygiene 
  • Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Reiser til utlandet frarådes.