Vennesla kommune ber lag og foreninger og menigheter redusere arrangementsvirksomheten til et minimum. Kommunen innfører også ekstra smittereduserende tiltak i skole og barnehager.

- Folk deltar i den store dugnaden det er å hindre smitte. Det er nå vi kan hindre spredning av smitte og det er nå alle bidra, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Onsdag er det fremdeles ikke kjente smittetilfeller i Vennesla.

Her følger detaljert liste over de siste tiltakene fra rådmannen og beredskapsledelsen.

Arrangementer:

Vennesla kommune ber om at arrangementer med mer enn 50 deltakere kun holdes hvis det er helt nødvendig. De aller fleste bør avlyses. Ved flere enn 100 deltakere må arrangementet risikovurderes av kommuneoverlegen. Disse behandles meget restriktivt.

Det er viktig at barnehager og skoler kan holde åpent lengst mulig. Likeledes er det viktig at arrangementer som begravelser og liknende kan foregå omtrent som normalt. Dette betinger at resten av samfunnet tar ekstra grep for å redusere smitte ved å avlyse arrangementer.

Kommunen avlyser:

 • Den kulturelle skolesekken
 • Den kulturelle spaserstokken
 • Sandkassen
 • Vennesla kino stenger inntil videre
 • Venneslastuas aktiviteter stenger fredag 13. mars og ut måneden. (matombringing tilbys som alternativ)
 • Politiske møter avholdes foreløpig som normalt, men vi gjør smittereduserende tiltak i møterom.

Skole og barnehage:

 • Hygienedugnaden» er fortsatt det viktigste forebyggende tiltaket
 • Alle arrangementer i barnehager og skoler avlyses, det gjelder også foreldremøter
 • Turer med overnatting avlyses.
 • Andre dagsturer vurderes i det enkelte tilfelle
 • «Lav terskel» for at barn og elever med sykdomssymptomer som luftveisplager, feber, hoste og lignende holdes hjemme
 • Barnehager og skole bidrar til aktiv informasjon om karantenebestemmelser når/dersom det er aktuelt
 • Tradisjonell kroppsøving erstattes med lettere alternativ fysisk aktivitet, gjerne utendørs.
 • Andre tiltak vurderes fortløpende
 • Renhold økes. Særlig viktig er økt renhold av kontaktflater som dørhåndtak, rekkverk og så videre.

Svømmehallen:

Det innføres sluseordning for å sikre få i garderoben av gangen. Det tillates maksimalt 100 i hallen av gangen. På grunn av klorering, er svømmehallen en liten kilde til smitte. Økt renhold av kontaktflater.

Eldre- og omsorgsinstitusjoner:

Vi fortsetter å følge Folkehelseinstituttets besøksrestriksjoner. Har du vært forkjølet siste 14 dager, skal du ikke besøke noen på sykehjem. Renhold er øket.

Hjemmekontor og færre møter:

Vennesla kommune innfører også ekstra tiltak for ansatte. Vi reduserer reisevirksomhet, avlyser møter, forsøker å bruke digitale møteverktøy, benytter mer hjemmekontor og så videre. Ansatte oppfordres til ikke å reise utenlands.

Ring riktig nummer!

De kommende dagene venter vi økt press på både legevakt og nødnummer. Det er svært viktig at befolkningen følger de oppgitte råd om kontakt:

 • Informasjon finner du på nettet eller ved å ringe koronatelefonen 815 55015
 • Er du syk, ringer du fastlege.
 • Er det øyeblikkelig hjelp, ringer du legevakt 116 117
 • 113 brukes kun til nødsituasjoner.

Nasjonale råd:

Onsdag forsterket nasjonale myndigheter sine anbefalinger. Det er nå lagt ned forbud mot arrangementer med flere enn 500 deltakere.

Det er innført reiseforbud for mennesker fra risikoområder, bortsatt fra de som er på vei hjem og har opphold i Norge.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane sier det er alvorlig at antall smittede i Norge har økt fra 277 til 489 siste døgn. Det viser at vi nå er i en svært viktig fase. Det er nå vi virkelig kan hindre smittespredning. Om kort tid, kan det være for sent.

Vi gjentar det aller viktigste: Vi kan alle bidra til å redusere smitte hvis vi vasker hendene godt, har god hostehygiene, holder avstand til folk rundt oss.