- Nasjonale myndigheter ber om at hver eneste nordmann gjør sitt for å dempe smittespredning. Dette for å sikre kapasitet i helsevesenet og å beskytte de sårbare gruppene. Den utfordringen følger vi i Vennesla – og jeg ber folk om å være enda mer påpasselige enn før, sier ordføreren, og fortsetter:

- Det er viktig at vi alle nå fortsetter å vise solidaritet med hverandre. Det handler om å vaske hendene, ha god hostehygiene og holde avstand til andre mennesker. Elementære ting, men viktig. Vi gjør det for hverandre, sier ordføreren.

277 er testet og har testet positivt. Fem av disse er det umulig å finne smittekilden til. Det betyr at smitten nå går mann og mann i mellom. Vi er over i en ny fase, opplyser nasjonale myndigheter.

Arrangementer over 100 må søke kommunen

Folkehelseinstituttet (FHI) kom tirsdag klokka 18.00 med nye anbefalinger for å redusere smittespredning. Disse følges selvsagt opp i Vennesla kommune.

  • Arrangementer som samler over 500 anbefales ikke. FHI begynner med å bruke ordet anbefaling og sier det blir forbud hvis folk ikke respekterer rådene som gis.
  • Arrangementer som samler over 100 må kun arrangeres etter en risikovurdering. Denne vurderingen må godkjennes av kommunen.

For å være praktiske, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane at han særlig trenger informasjon fra potensielle arrangører om lokaliteter og hvor tett folk skal sitte eller oppholde seg i forhold til hverandre, før han kommer med sin anbefaling. Når du kontakter kommunen, må du fortelle så nøyaktig og riktig du kan om  arrangementet ditt og hva, hvordan og hvor dere planlegger å holde det.

Risikovurderingen kan sendes via ordinære kanaler post@vennesla.kommune.no. Deretter blir informasjonen distribuert til kommuneoverlegen som vurderer saken. Han forutsetter at alle som risikerer over 500 besøkende på sine arrangementer, avlyses eller utsetter.

  • Det oppfordres også om at store arbeidsgivere legger til rette slik at ansatte kan benytte hjemmekontor der dette er mulig. Vennesla kommune vil vurdere hvordan dette skal praktiseres hos oss onsdag formiddag.
  • Folkehelseinstituttet ber oss alle om å holde avstand til andre og unngå steder med mye folk. Kollektivselskapene har fått egne anbefalinger om å øke renholdet på busser vesentlig.

Skoler og barnehager

Vi minner om at vi alt som nå gjøres, handler om smittereduserende tiltak – og tiltak vurderes derfor opp mot hvor alvorlig de er å innføre.

Foreløpig har ikke nasjonale myndigheter ønsker om å stenge eller redusere drift ved barnehager og skoler. Noen private barnehager og noen kommuner gjør egne vurderinger. Vennesla kommune.

Ellers er det verd å minne om tidligere utsendte oppfordringer. Har du vært i risikosone eller i kontakt med smittede, og er syk, må du kontakte fastlege eller legevakt.

Er du i hjemmekarantene, må du holde deg i huset og så godt som mulig unngå kontakt med andre.

- De tiltakene som nå kommer, er viktige for å redusere smitten fra person til person i samfunnet, og dermed beskytte de sårbare gruppene. Dette vil bidra til at det er kapasitet i helsetjenesten til å ta seg av de som behøver det, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.