38 hetteglass vaksine ankommer Vennesla. Det blir revaksinering av personer som fikk første dose i uke2, og det blir vaksinering av hjemmesykepleiens pasienter i Hægeland, samt interkommunal covid19-enhet og ansatte ved legesenteret. Det blir også vaksinering av alle fra 85 og oppover ute i kommunen - til sammen 130 perosner. Hver enkelt ringes opp.