Det er ikke lett å slå kvaliteten på Servicetorget på Herredshuset, men nå flyttes altså «kundemottaket» og Servicetorget over i Kulturhuset. Der tror vi at vi skal få til å skape både bedre dialog og mer samhandling med deg som innbygger.

- Vi ser fram til at Kulturhuset og biblioteket i enda større grad blir et sted innbyggere møtes, både for å treffe kommunen og hverandre. I starten har vi ingen programerklæringer. Vi har nok med å håndtere endringene og sikre kvaliteten på tjenestene ut til publikum, sier biblioteksjef Jørn Hjørungnes.

Henvende deg i Kulturhuset

Det blir en del endringer å forholde seg til for deg som innbygger i møte med kommunen:

Viktigste endring er at alle publikumshenvendelser fra 1. november skal skje i Innbyggertorget på Kulturhuset. Du kan ikke «slenge innom» Herredshuset lenger. I Kulturhuset venter flere dyktige verter på å veilede og hjelpe deg.

Herredshuset vil i praksis bli stengt for besøkende som ikke har avtale om besøk. I en overgangsfase vil vi ha folk i skranka også på Herredshuset, for å informere og bistå, men i løpet av noen måneder vil foajeen på Herredshuset bli ombygd og det vil bli adgangskontroll.

Endringen har tre åpenbare gode begrunnelser:

  • For å effektivisere driften og arbeidsdagen, ønsker vi at saksbehandlere og ansatte på Herredshuset kan ha forberedte møter med innbyggerne. I dag er det for mange tilfeldige besøk der du som innbygger ikke får hjelp og må gå med uforrettet sak. En forhåndsavtale kan endre på det.
  • For å øke sikkerheten for ansatte, ønsker vi å ha kontroll på hvem som til enhver tid befinner seg på Herredshuset. Vi har hatt et av landets åpneste kontorbygg – fordi det er viktig at en kommune er åpen og lett tilgjengelig. I våre dager tilsier en normal trusselvurdering innføring av adgangskontroll.
  • Ved å samle serviceskranka til kommunen og serviceskranka til biblioteket, håper vi å frigjøre ressurser til bedre tjenester, ikke minst digitalt.

Åpningstider:

Vi skal fortsatt være en åpen kommune. Alle er hjertelig velkomne til å ta kontakt på epost eller telefon, eller komme på besøk til Innbyggertorget i Kulturhuset.

Åpningstider i Innbyggertorget, blir som i Servicetorget:

  • Åpent for besøkende man-fre mellom klokka 10.00 og 14.00
  • Åpent sentralbord man-fre mellom klokka 09.00 og 15.00
  • Veiledning byggesak tirsdag og torsdag på epost og telefon. Møter må avtales på forhånd.

Samskaping og dialog

Kulturhuset er et prisvinnende praktbygg og vi ønsker å utnytte mulighetene i bygget til å skape en enda bedre møteplass enn i dag. Målet er at Innbyggertorget skal bli et enda viktigere møtested mellom innbyggere og mellom kommune og innbyggere. Samtidig må biblioteket utvikle sin rolle som «en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt», som det står i formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek.

Samskaping er satt på dagsorden. Utover høsten og vinteren håper samskapingskoordinator Jorunn Sagen Olsen i sammen med frivilligsentralene og næringsforeninga å få faste møtepunkter med deg som innbygger i Innbyggertorget. Her kan dere i fellesskap lansere ideer og prosjekter og finne løsninger på utfordringer. 

Ordfører Nils Olav Larsen ønsker også å være til stede i Innbyggertorget til faste tider slik at du som innbygger kan ta direkte kontakt om store og små spørsmål. Dette vil bli satt i gang når det er praktisk mulig. Vi må finne en fast møtedag i måneden til dette etter hvert – og kalendere må planlegges.

Kommunikasjon betyr «å gjøre felles». Vi håper vi i Innbyggertorget kan skape gode fellesarenaer med god informasjon.