Prosjektet "Aktive seniornettverk" er tre-årig og har som mål å motvirke ensomhet og passivitet. Vennesla Frivilligsentral er nå tildelt nesten en million kroner til prosjektet.

Arbeidet som gjøres i Vennesla har blitt lagt merke til i landet og ved flere store konferanser har repr. for Frivilligsentralen og kommunen vært invitert til å holde innlegg om hvordan de har lykkes med prosjektet.

Dette er noen av suksessfaktorene i prosjektet:

  • Politikken kommer nedenfra
  • Gode på En til En
  • Gode på samhandling og nettverksbygging
  • Oppbygging av sentral - god informasjonsflyt
  • Tillit i kommunen
  • Ønske om utvikling
  • Løsningsfokusert
  • Dedikerte kontaktpersoner/ildsjeler- mandat
  • Kontaktpersoner nær deltaker

Les mer om erfaring fra prosjektet og metode på nettsiden www.aktivesammen.no


JSO_500x313.png