- Jeg må si det er tilfredsstillende å sitte i kriseledelsen og åpne ting, enn å stenge ned. Samtidig betyr åpning at den enkelte venndøl må fortsette å være nøye med smittevernreglene, sa varaordfører Eivind Drivenes på krisemøtet fredag.

Også kommuneoverlege Per Kjetil Dalane understreker betydningen av å være nøye med avstand, håndvask og hostehygiene. Når myndighetene åpner opp, er det i tillit til at den enkelte innbygger tar sitt ansvar.

Skolestart på ulike dager

Alle foreldre og foresatte i skolen vil få egen sms og egen telefon fra skolen om detaljene når skolene åpner. Det er ikke mulig å åpne alt mandag 11. mai.  Det er ulike årsaker til dette. Smittevernet og risiko må ligge som et fundament.  Skoleskyss, renholdsrutiner, klasseromstørrelse, klassestørrelse og flere andre forhold spiller inn i en samlet vurdering.  Oppvekstsjef Steinar Harbo sier at den tryggeste og beste måten å gjøre det på, samlet sett, er åpning som følger:

Mandag 11. mai:

 • Kvarstein, Hunsfoss og Samkom skole åpner for 5.-7. trinn. (1.-4. er åpnet før)

Tirsdag 12 mai:

 • Moseidmoen, Vennesla barneskole og Eikeland skole åpner for 5.-7. trinn (1.-4. er åpnet før)
 • Skarpengland skole åpner for 7.,9. og 10. trinn.
 • Vennesla ungdomsskole åpner for 8. og 10. trinn.

Onsdag 13. mai:

 • Skarpengland åpner for 5. og 6. trinn

Torsdag 14 mai:

 • Skarpengland skole åpner for 8. trinn
 • Vennesla ungdomsskole åpner 9. trinn

Tømmerrenna

Tømmerenna åpne for ferdsel fredag ettermiddag. Dette er noe svært mange har etterlyst, men vi har vært nødt til å ha den stengt i tråd med nasjonale smittevernregler, ikke minst fordi folk fra et stort område benytter attraksjonen.

Det er viktig å presisere følgende: Tømmerrenna er smal og folk kan komme noe tett på hverandre. Ved møter må folk vende seg ut mot kanten og vekk fra andre – for å hindre smittemulighet. Det vil etter hvert komme opp infoskilt om dette.

Øvrige åpninger:

 • Biblioteket åpnet mandag 11. mai.
 • Smia åpner mandag 11. mai.
 • Herredshuset åpner mandag 11. mai og Servicetorget åpner tirsdag 12. mai med åpningstid fra klokka 10.00 til klokka 14.00. (Vi åpner ikke for utleie)
 • Venneslatunet og Venneslastua og dagsenteret åpner 18. mai.
 • Frisør og fotpleie er åpnet, nå også ved Hægelandsheimen
 • Det åpnes for gågruppe innenfor psykisk helse igjen
 • Støttekontakter settes i virksomhet igjen
 • Psykolog er tilbake i ordinær jobb
 • Syn- og hørselskontakt og kreftkoordinator vil fungere som normalt igjen fra neste uke.
 • Team hverdagsrehabilitering og fysioterapitjenesten åpner mandag.
 • Bommen elvemuseum åpner 24. mai.

Vennesla forsetter å følge nasjonale råd om å begrense besøk ved institusjonene til et minimum.

Minner om nasjonal nettside

For ytterligere informasjon anbefales, for information in other laguages we recommend: Folkehelseinstituttets hjemmesider