- Dette er svært gledelig, og vi kan konkludere med at det nå er lite smitte i Vennesla kommune, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Nesten 400 testet

Rett under 400 innbyggere er testet. Etterhvert skal dette økes ytterligere i tråd med nasjonale myndigheters mål om å teste en økt mengde innbyggerne pr. uke.

- Når smittesituasjonen i Vennesla er god, er det fordi vi var i en heldig situasjon i starten og fordi innbyggerne har vært flinke til å følge smittevernrådene siden, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Han understreker at smittevernrådene fortsatt må følges. Ingen må senke skuldrene.

Politiske møter

Møtene i Bygg- og miljøutvalget og Levekårutvalget 14. mai og Plan- og økonomiutvalget 19. mai vil foregå via Teams og bli sendt direkte via kommunens hjemmesider slik at offentligheten kan følge med. Medlemmene vil ikke samles fysisk.

Kommunestyret 28. mai vil skje fysisk. Medlemmene vil møte med god avstand i salen i Kulturhuset. Også dette vil bli sendt via hjemmesidene slik at offentligheten kan følge med. Tilhørere utover pressen tillates ikke.