- Vedkommende har muligens hatt kontakt med smitte i annen del av landet, og har for sikkerhets skyld fått hjemmekarantene, opplyser kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Mandag opplyste han om at flere personer har blitt testet ved legevakten og legesenteret i Vennesla. De siste dagenee har resultatene kommet. Ingen smitte er påvist. Dalane har ikke eksakt tall, men under fem har blitt testet.

- Smitten vil høyst sannsynlig komme. Det viktig er å redusere smittefaren mest mulig, slik at sykdommen ikke rammer over kort tid, men over lang tid. Da sikrer vi nok ressurser, sier Dalane.

Han gjentar viktigheten av god håndhygiene, god hostehygiene og å holde en viss avstand mennesker i mellom. Det er ikke tiden for klemming og håndhilsing, for å si det sånn.

Hvis mange skal testes, har legevakt og legesenter prosedyre for testing fra bil utenfor bygget. Dette for å sikre mest mulig effektiv håndtering. Hver enkelt vil bli innkalt til et bestemt klokkeslett.

Fortsatt oppfordres innbyggere til å hente informasjon hos helsenorge.no og Folkehelseinstituttet. Du ringer 815 55 015 hvis du vil ha informasjon om korona.

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117 og ved helt akutte tilfeller 113.