Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Vennesla kommune siste uke. Siste kjente smittetilfelle ble registrert 25. april.

Arbeidsledighet

Mens samfunnet gradvis vender tilbake til mer åpen og normal drift, fortsetter arbeidsledigheten å synke.

19. mai var det 430 helt ledige i Vennesla (5,8 prosent). Nå er tallet redusert til 368 (4,9 prosent). Ledigheten er godt over halvert siden toppen i mars da over 1000 innbyggere var arbeidsledige

Også på Agder går ledigheten ned. På Agder er det nå 5,6 prosent helt ledige. Gjennom hele korona-krisen har Vennesla hatt lavere ledighet enn snittet i landsdelen. På Agder gikk over 900 personer ut av ledighetskøen sist uke.

Barnehage og skole

Fra mandag å. juni er de kommunale barnehagene tilbake med normal åpningstid fra klokka 06.30 til kl. 17.00. Samtidig er Agder Kollektivtrafikk tilbake med helt normal skoleskyss slik at alle elever kan vende tilbake til normal skolehverdag.

Den enkeltes ansvar

Nå som mer og mer åpner, øker ditt og mitt personlige ansvar for å hindre smittespredning. Forbudene og de stengte dørene gjør det ikke for oss lenger. Derfor er det viktig å minne om god håndhygiene, god hostehygiene og å holde avstand på minst en meter.

Ingen av oss ønsker at smitten skal få tak igjen slik at samfunnet må stenge ned på nytt. Vi oppfordrer alle om å være bevisste på ansvaret den enkelte har.