- Inntrykket er at mange nå tenker "faren er over". Lite er så farlig som at vi mister fokus og senker skuldrene, for da kan smitten bre seg igjen. Som ordfører vil jeg be alle innbyggere praktisere smittevernreglene like godt som hittil. Vi åpner deler av samfunnet, ikke fordi smittefaren er over, men fordi innbyggerne har vært flinke til å praktisere smittevern. Det må vi fortsette med. Ellers stenges ting igjen, sier ordføreren, og fortsetter:

.Jada, jeg vet at det mai og vår og at ungdommen kribler, men dette er våren hvor vi testes på hva vi er laget av.  Selv om du er russ og ung og det er varmere i været. Smittereglene må overholdes, sier ordføreren.

Møter med utested og russ

Politiet, kommuneoverlegen og Vennesla kommune ser alvorlig på at ungdom og voksne samlet seg til festp å et utested i sentrum lørdag. Det meldes om mellom 70 og 100 til stede. Det var amper stemning da politiet kom for å avvikle festen. De kommende dagene vil det bli holdt møter med utestedene og med russen, for å forsikre at dette ikke skjer igjen. Grove brudd på smittevernloven kan faktisk straffes med fengsel i inntil et halvt år.

Smittesituasjonen

Vennesla kommune har vært tidlig ute med å praktisere testing av alle som mener de har symptomer. Framover ønsker sentrale helsemyndigheter at fem prosent av befolkningen testes hver uke. Vennesla har kapasitet til å greie dette. For tiden er noe over 20 inne til test daglig. Likevel er det ikke meldt om flere kjente smittetilfeller i langhelga. 

Arrangementer og religiøse møter

Det er åpnet for arrangementer med inntil 50 personer fra nasjonale myndigheter. Dette betyr at for eksempel det nå er mulig å avholde religiøse møter igjen og samles. Det er avgjørende at smittereglene da følges. Et arrangement er kun tillat hvis det er offentlig, har en ansvarlig arrangør og det føres lister med alle frammøtte. Disse listene er særs viktige hvis smitte oppdages i etterkant. Ved behov for ytterligere informasjon, sjekk fhi.no eller ta kontakt med kommuneoverlegen.

Campingplassene

1. mai fikk de to campingplassene i kommunen igjern anledning til å åpne. Begge har sendt inn tiltaksplaner og oversikter som kommuneoverlegen har godkjent og som de må forholde seg til i den videre driften.