Først litt mer om campingplassene. Kommuneoverlegen har gjort et vedtak etter kriseledelsens møte fredag som betyr at det ikke blir anledning til overnatting på campingplass i Vennesla kommune denne påsken. Vedtaket lyder som følger:

"Det er vurdert at det vil representere en økt smittefare med åpne campingplasser, både ved sosial omgang, trangboddhet og i sanitær- og fellesanlegg.

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 har kommuneoverlegen derfor i dag fattet vedtak om at campingplasser i Vennesla kommune stenges fra og med i dag og inntil videre."

Planer om ekstraavdelinger og bemanning

Det har den siste tiden vært jobbet svært godt med planlegging innen helse og omsorg. Mange enheter og seksjoner har vært inne i bildet. Vennesla kommune er nå rustet til å møte utofrdringene som kommer når sykehuset skriver ut flere pasienter og vi selv må begynne å behandle koronapasienter. Vi er rustet til å møte dette:

 • Luftveislegevakten ved Legesenteret fungerer utmerket.
 • En utvidet korttidsavdeling medflere plasser kan opprettes ved Venneslaheimen på kort varsel. Planene er lagt.
 • Egen korona-avdeling for utskrevne korona-pasienter i avskjermet og isolert område "Elvebredden" på Venneslaheimen kan opprettes på kort varsel. Planene er lagt.
 • Regional korona-avdeling for alle kommunene i Kristiansand-regionen planlegges for å møte smittedoppen når den kommer. Planer skal legges fram 15. april
 • Vårt utvidede bemanningskontor har beredskap i påsken slik at bemanning raskt kan komme på plass ved behov.
 • Her er litt flere detaljer om bemanning: Fredag før påske hadde vi 13 i karantene innen helse- og omsorg (var over 80 for to uker siden). Samtidig er 17 i helse og omsorg klare til å gå inn i turnus-arbeid. 49 ansatte i andre enheter har meldt seg og 25 er enten plassert eller på vei ut i tjenesten. 69 eksterne har meldt seg og 39 av disse er enten plassert eller på vei ut i tjeneste.

Skole og barnehage

Som meldt torsdag vil Vennesla kommune følge opp regjeringens ønske om å ha åpne skoler og barnehager i hele påska. Dette betyr at vi som før skal ha tilbud til barn av foreldre med samfunnskritiske jobber og barn med særskilte omsorgsbehov. I skolen skal det ikke være undervisning, men omsorgstilbud.  Det vil bli laget egne planer for helligdagene over helga.

 

Besøk omsorgsleiligheter

Omsorgsboliger har vært nærmest stengt for besøkende de siste ukene på grunn av koronaepidemien.

Nå ser vi at mange har behov for litt besøk, og det åpnes nå for svært begrenset besøk i omsorgsboliger. Besøk i sykehjem er det fortsatt så godt som stengt for.

Forutsetningene for besøk er følgende:

 • Korte besøk der det holdes avstand og fysisk kontakt unngås. Regler for håndhygiene og hostehygiene skal overholdes.
 • Man skal være helt fri for luftveisinfeksjon for å komme på besøk.
 • Besøkende skal ikke oppholde seg på fellesarealer, men være i brukerens leilighet.

Påminnelse

Aktivitet i skog og mark og trim og lek på idrettsanlegg og lekeplasser er fint, men det er svært viktig å huske de smittevernmessige reglene.

 • Det skal ikke være grupper på over fem som trener sammen. 
 • Det skal holdes avstand.
 • Barn skal ha tilsyn.
 • Man skal ikke kaste ball til hverandre, eller heade ball.
 • Husk at brannvesenet sterkt advarer mot grill og bål i utmark så tørt som det er nå.