- Det er påvist smitte hos en ny innbygger. Dermed er vi totalt oppe i fem smittede i Vennesla kommune. En av dem er allerede frisk igjen og i gang med vanlig aktivitet, opplyser kommuneoverlege Per Kjetil Dalane og legger til at smittesporing er foretatt og at den viser at vedkommende har vært i kontakt med få.

Skoler og barnehager

Regjeringen oppfordret torsdag sammen med KS og partene i arbeidslivet om at alle kommuner holder skoler og barnehager åpne hele påsken – også helligdagene for å gi et tilbud til sårbare og utsatte barn og barn av foreldre med samfunnskritiske jobber. Denne oppfordringen akter Vennesla kommune å følge.

- Vi jobber med løsninger nå og vil komme tilbake med konkret informasjon når vi har løsninger på plass. Vi snakker ikke om å gi undervisning, men et omsorgstilbud, sier oppvekstsjef Steinar Harbo.

Regjeringen varsler at onsdag 8. april vil de komme med svar på hvordan situasjonen for skoler og barnehager blir etter påske.

God og trygg bemanning

Vi nærmer oss påske og hele påsken vil det være beredskap ved bemanningskontoret hvis noe særskilt skjer. Bemanningssituasjonen innen omsorgstjenestene ansees i øyeblikket god:

  • 18 ansatte innen helse og omsorg (42 totalt) er i karantene
  • 17 ansatte i helse og omsorg kan flyttes: Fem er plassert og tre kan fort plasseres.
  • 49 ansatte i andre enheter kan settes inn: Sju er utplassert og 18 er klarert for utplassering.
  • 69 har meldt seg eksternt: 23 er utplassert og 16 er klarert for utplassering.

Alle politiske gruppeledere og medlemmer av plan- og økonomiutvalget fikk denne informasjonen torsdag formiddag og uttrykte stor tilfredshet.

Merkedager

Feiring av 1. mai og 8. mai er avlyst. Vennesla venter med å avklare 17. mai til nasjonal avklaring kommer. Regjeringen har varslet fylkesmennene om at feiring av nasjonaldagen vil bli avklart like over påske.

Fredag ettermiddag vil vi legge ut utførende informasjon på hjemmeside og Facebook om kommunens ulike tilbud i påska.