Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane, kommunalsjef Ragnhild Bendiksen og rådgiver May Lene Uberg hadde oppdateringsmøte med rådmann Svein Skisland, beredskapskoordinator og kommunikasjonsrådgiver mandag ettermiddag.

Viktig informasjon til deg som innbygger:

Dette er viktig informasjon til deg som innbygger om hvordan du skal oppføre deg:

 • Har du spørsmål om korona bør du gå inn på www.helsenorge.no eller www.fhi.no. Hvis ikke du finner informasjon der, har folkehelseinstituttet opprettet et eget informasjonsnummer du kan ringe. Dette er 815 55 015.
 • Du er i risikosonen hvis du har hoste eller feber eller tegn på forkjølelse og har vært i et risikoområde eller hatt kontakt med mennesker i risikoområde. Da må du ta kontakt med lege. Det er viktig at du ikke møter opp hos legen, men kontakter fastlegen via telefon eller legevakten på 116117.
 • Hvis legen sier du må testes, vil du bli holdt i karantene hjemme til svar på test foreligger.
 • Alle må være nøye med håndhygiene og hostehygiene. Det er viktig at smitten spres så sakte som mulig. Dess saktere smitten spres, dess større er sjansen for at helsevesenet har nok kapasitet til å hjelpe alle.

Kommunen gjør en rekke tiltak

Kommunen jobber med sine planer og har gjort forberedelser. Befolkningen kan være trygg på at vi er godt forberedt hvis eller når smitten kommer. Sannsynligheten er stor for at også venndøler blir smittet og syke. Mandag ble det meldt om to smittede i Kristiansand.

 • Kommunen har kjøpt inn betydelige mengder med smitteutstyr – (ekstra med smittefrakker, hansker, sprit, såpe, sko trekk og munnbind)
 • Ved stor pågang til legevakt vil en lege og annet nødvendig personell bli fristilt til å håndtere korona. Dette betyr at andre pasienthenvendelser til legesenteret som ikke haster, kan få utsatt sine timer. Det jobbes med de personellmessige konsekvensene.
 • Testing skal begrenses til mennesker i risikosonen. Disse pasientene vil få beskjed om å møte i bil utenfor legesenteret. De vil bli testet i bilvinduet. Hver person må avgi prøve fra nese og svelg. Denne metoden velges for å være effektiv. Å reise rundt til hver enkelt, krever betydelige ressurser.
 • Ved stor pågang ønsker vi å håndtere korona med ekstra-bemanning på dagtid, for å spare ressursene til den ordinære øyeblikkelig hjelp-beredskapen i legevakten på kveldstid.
 • Vi har hentet ut informasjon fra helsedirektoratet og hengt opp diverse plansjer i avdelingene.
 • Vi har også hengt opp plansjer med håndhygiene og vi har skrevet ut diverse rutiner på hvordan ta på / av hansker, smittefrakker og så videre på aktuelle steder.
 • Vi informerer i hver lunsjpause innen helse- og omsorg hvordan vi skal forholde oss til smitten slik at alle er godt informert.
 • Vi ha revidert vår ros analyse med tiltak på pandemi
 • Ansatte er informert om ros analysene og tiltak.
 • Det oppdateres oversikt over bærbare pc,er i enkelte enheter. Ved et større utbrudd og mange kommunalt ansatte i karantene, må man sikre at så mange som mulig kan jobbe hjemmefra.
 • Det jobbes med rutiner hvis vi får mange syke hjemmeboende. Da må vi ha på plass bemanning til å kjøre ut hjelpemidler og folk til å bistå hjemmetjenestene.
 • Vennesla kommune har også sendt sms til alle ansatte i helse og omsorg om viktigheten av å melde fra hvis noen har vært i land med smittefare. Helsepersonell som har vært i områder med utbredt sprening av korona vil bli ilagt to ukers karantene fra jobb.

Risikoområdene er ifølge Folkehelseinstituttet: Fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene i Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. 

Kommuneoverlegen beroliger

Kommuneoverlege Dalane minner om at korona ikke er en spesielt farlig sykdom, og at situasjonen ikke er dramatisk og neppe vil bli dramatisk. Mange av forberedelsene gjøres for å være forberedt hvis ting blir verre enn antatt. Det er snakk om en sykdom nokså likt influensa. Men den smitter fort – og for omtrent to prosent av de smittende blir det alvorlige komplikasjoner.  Helsemyndighetene har tatt høyde for at 25 prosent av befolkningen smittes. Det vil bety over 16000 ekstra sykehusinnleggelser og cirka 2.800 ekstra pasienter på intensiv-avdelinger.