Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer. Mer informasjon kan leses her.

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på www.helsenorge.no eller www.fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015 

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos legen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon med fastlegen eller legevakten på telefon 116117.

Vaner for forebygging av korona-smitte: 

corona bredde.JPG