Ingen nye meldinger om smittede i Vennesla siste døgn. Vi har til sammen fire registrerte smittede så langt.

Idrettsanlegg og trening

- Vennesla følger nasjonale retningslinjer og gjenåpner fotballbaner og utendørs idrettsanlegg i løpet av torsdagen. Men jeg presiserer sterkt av smittevernreglene må følges, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Det betyr at målene vil bli låst opp på Idrettsplassen på Moseidmoen og på Homme i Øvrebø i løpet av torsdag. Sandripheia vil også bli åpnet for trening.

Vi vil sterkt minne om Helsedirektoratets presiseringer:

 • Trening skal foregå i mindre grupper med maksimalt fem personer.
 • De involverte personene skal holde minst to meters avstand til hverandre.
 • Nærkontakt er ikke lov.
 • Flere personer skal ikke ta på samme ball eller annet utstyr.
 • Felles garderober i idrettshaller og ellers skal ikke benyttes. Ingen skal dusje samtidig samme sted.
 • Det oppfordres til at det er voksne til stede og påser at smittevernreglene overholdes når barn og ungdom trener.
 • Heading og kasting av ball frarådes sterkt

Helsedirektoratet opplyser at samme smitteregler som ellers i samfunnet gjelder på idrettsbaner. Helsedirektøren tror faktisk organisert trening kan være bedre enn mye uorganisert trening som foregår. Han oppfordrer til tilsyn fra voksne på alle steder der det trenes.

Som kjent er ikke ballbinger og balløkker stengt, men det er via skilt innført forbud mot fotballkamp og minnet om de generelle reglene om antall og avstand og å unngå nærkontakt. Også er her det viktig at voksne følger godt med.

Helsedirektoratet åpner for at trening også kan foregå innendørs i idrettshaller. Vennesla kommune avventer åpning av hallene våre. Idretten og Helsedirektoratet er enige om at hver idrett og særforbund lager egne «koronavett-regler».

Regionalt koronasenter

Ordførerne og styret i Region Kristiansand vedtok onsdag å samarbeide om å bygge opp felles kapasitet for å håndtere korona-situasjonen. Sykehuset vil fredag si noe om behov for kapasitet framover. Dette er vedtaket:

 • Det igangsettes et arbeid i Region Kristiansand for felles kapasitetsbygging for håndtering av koronapandemien
 • Tor Sommerseth engasjeres som prosjektleder i perioden 01.04.20 – 15.06.20. Lønnsmidler dekkes av Region Kristiansand
 • Det legges frem en ramme for arbeidet medio april. 

- Dette er en svært viktig beslutning og avklaring om samarbeid som vil sikre at vi utnytter ressursene best mulig i en tid hvor det kan bli knapphet på bemanning, sier ordfører Nils Olav Larsen og rådmann Svein Skisland.

Det er ikke tatt stilling til hvordan et felles koronasenter for Vennesla, Kristiansand, Iveland, Birkenes, Lillesand og Lindesnes og trolig Setesdal, skal bli. Det som først skal avklares er følgende:

 • kommunenes behov
 • hvilke pasientgrupper som skal inn i mottaket
 • hvor stor kapasitet skal det planlegges for
 • Personell/drift
 • Lokaler
 • Finansiering og avtaler