A3 Ressurs trakk seg  tidligere i år fra driften av Kafé Smia i Kulturhuset i Vennesla. Siden september har enhet for kultur i Vennesla kommune selv stått for driften.

Vi ønsker nå kontakt med aktører som kan tenke seg å drive serveringsstedet på egen kjøl eller en eller annen form for samarbeid med kommunen.

-  Vi må finne den beste løsningen, og derfor går vi bredt ut. Vi er åpne for ulike modeller. Vi forbeholder oss retten til vurdere helt fritt, sier næringsrådgiver Torgeir Haugaa som håndterer saken sammen med kultursjef Arnstein Håkonsen.

Kommunen kan inngå leiekontrakt med private aktører eller samarbeide med frivillige eller profesjonelle aktører. Det kan også være aktuelt med samskaping og andre typer samarbeid. Det er også en mulighet at kommunen fortsetter å drive i egen regi.

- For oss er åpningstidene viktige. Vi må også sikre avtaler rundt servering i forbindelse med arrangementer og den øvrige driften i Kulturhuset. Vi må også sikre en kompetanse og drift som er i samsvar med våre målsettinger, sier Haugaa.

Arnstein Håkonsen minner om at Kulturhuset er et unikt bygg med en helt spesiell posisjon som signalbygg, storstue, bibliotek, innbyggertorg, samlingspunkt og kulturarena.

Kontakt med interessenter ønskes innen 15. desember. Dette tilbudet vil også bli annonsert i lokalpressen. Er du interessert eller har spørsmål, kan du ta konakt med:

Kultursjef Arnstein Håkonsen

telefon 997 20 214

epost arnstein.hakonsen@vennesla.kommune.no