Selv om det bare er noen få hundre meter fra Helsesenteret i sentrum til de nye lokalene i det som en gang var formannskontorer og Salen på Hunsfos, er det litt av en jobb å flytte. Mens vi snakker med Anne-Cathrine kommer mange ansatte med med esker og pakker. De kjører i tilnærmet skytteltrafikk.

Anne-Cathrine hodnemyr viser den flotte resepsjonsdisken i eik.
Anne-Cathrine hodnemyr viser den flotte resepsjonsdisken i eik.

Altfor liten plass

- Vi hadde det bra på Helsesenteret, men vi hadde så altfor liten plass der. Det blir en helt ny verden nå, sier Anne-Cathrine Hodnemyr.

Tenk deg for eksempel at du jobber i barnevernet og skal ha vanskelige samtaler med foreldre. Det er ikke lett når kantina er eneste møterom og du deler kontor med andre.  Det sier seg selv at det ikke blir optimalt når 75 ansatte må dele på 33 kontorer.

- Helt yre

- De ansatte har vært forståelsesfulle, smidige og praktiske. Nå er både de og jeg helt yre. Vi gleder oss enormt. Vi får lokaler som er tilpasset helt til det vi driver med, og det vil øke både effektiviteten og kvaliteten og trivselen, forteller Hodnemyr.

Ett eksempel på tilpassede lokaler er to familierom som blir nesten som små stuer. Det ene familierommet har også mulighet til filming. Slike skreddersydde rom er viktige i forbindelse med arbeidet i barnevernet.

- At alle får egne kontorer, gjør også hverdagen mye lettere når man skal ha fortrolige samtaler med brukere, sier Hodnemyr.

De nye familierommene
De nye familierommene

Disse tjenestene flytter:

Barne- og familieenheten er stor og har altså samlet 85 ansatte. Cirka ti ansatte blir ikke med på flyttelasset. De jobber ute i barnehagene eller på Moonlight. Resten skal til Hunsøya. Det gjelder:

  • Jordmor-tjenesten
  • Helsesykepleier
  • Habiliteringstjenesten
  • Fysioterapeutene
  • Familieavdelingen, inkludert psykolog
  • Barnevern
  • Pp-tjenesten og spesialpedagoger.

- En stor fordel er å få pp-tjenesten sammen med oss andre igjen. Grunnet plassmangel måtte de leie eget lokale i gågata en periode. Når alle samles får vi større mulighet til å jobbe bedre, smartere og tverrfaglig, sier Hodnemyr.

Det eneste minuset Hodnemyr ser er at avstanden til legene på Legesenteret øker. Men Robert Burmann er ansatt som ny kommunelege og han jobber både i barn- og familie og på legesenteret. 

Inni kontorbygget er det en flott sjakt med vinduer som gir lys fra taket.
Inni kontorbygget er det en flott sjakt med vinduer som gir lys fra taket.

Kun én dag stengt

Mandag 16. september holder enheten stengt. Da er det den store flyttedagen. Fra tirsdag skal alle være operative. 14. oktober kommer også NAV inn i de nye lokalene som kommunen leier av Hunsfos Næringspark.

- Vi kommer tilbake til åpningsfest. Akkurat nå har vi ikke tid. Jeg synes det er godt gjort at vi kun trenger å stenge én dag, sier Anne-Cathrine Hodnemyr.