- Mitt råd til foreldre er å vente lengst mulig med å svare ja. Dess voksnere du er før du kjører motorkjøretøy, dess bedre, sier Tom Erik Dønnestad i Nullvisjonen Agder, som har kontor i Vennesla.

Dønnestad besøker mange skoleklasser i året og mandag var han på Vennesla skole for å informere om sykling generelt og sparkesykkel spesielt. Ingen av de fire på bildet har egen sparkesykkel. Det har de ikke fått lov til, men alle fire sykler mye.

Reddet av hjelmene

- Æ sykle alltid med hjelm og nesten alltid på riktig side av vegen, sier Tomine Wiik. 

Æ au, svarer Mathea Isabell Sørgjerd Hansen. Og det samme sier Kasper Clausen og Urik Thune.

Ulrik sykler til skolen nesten hver dag og han har erfart å kroppen hvor viktig hjelmen er. Tidligere i år gikk han på hodet framover da noen hadde skrudd løs forhjulet på sykkelen hans.

- Slikt må ikke folk gjøre. Det kunne gått mye verre. Heldigvis hadde jeg hjelm, sier Ulrik.

Kasper Clausen går til skolen siden han bor like ved, men bandasje på hake og knær viser at han just har kantet på sykkel.

- Jeg var på BMX-banen på Smååsane for noen dager siden. Heldigvis hadde jeg også hjelmen på, sier han.

Foreldremøter

Til høsten skal Tom Erik Dønnestad rundt i så mange foreldremøter som mulig for å snakke om trafikk og holdninger. Han håper å bli invitert mange steder.

- Barna tar budskapet ganske fort. De voksne trenger å bli minnet veldig om det. Vi kan ikke bygge oss til trafikksikkerhet. Til syvende og sist handler det om holdninger, sier han.

Han pleier å spørre om hva elevene mener om visjonen om null drepte og null hardt skadede. De fleste tror det er umulig å nå målet.

- Da sier jeg: Men hvis alle tok gode valg og ikke skapte fare for andre, hva da?

Tar du valg for andre?

Dønnestad er opptatt av valgene vi tar for andre.

- Jeg pleier å spørre elevene om det er greit at andre velger for dem i trafikken. Deretter spør jeg om en kan hoppe ut av vinduet eller om jeg kan sitte på fanget til hvem jeg vil. Da er det ikke så moro lenger. Og så spør jeg om hvorfor det er mer akseptert å ta valg på vegne av andre i trafikken, enn ellers?

Gode spørsmål som også voksne trenger å høre.

- Ja, for holdningene hos de unge hører veldig tett sammen med det de opplever i trafikken sammen med foreldrene. Jeg minner dem om at å ha rett ikke nødvendigvis er et godt argument hvis det er du som risikerer å bli hardest skadet. Alle bør vise hensyn - alltid, sier Tom Erik Dønnestad.

Sparkesykkel

I møte med sjetteklassingene bruker Dønnestad denne mandagen god tid på de nye reglene for sparkesykkel.

Fra og med onsdag 15. juni er elektrisk sparkesykkel å regne som motorkjøretøy. Det betyr at du må være 12 år for å kjøre den, uansett hva pappa har sagt. Hjelm er påbudt til du har fylt 15 år. For voksne er det viktig å huske at alle motorkjøretøy omfattes av promillegrensen. Fra nyttår blir det krav om ansvarsforsikring.

-Noen av barna synes det er urettferdig at de må vente, siden andre får lov eller allerede har fylt 12 år. Noen sier at de har fått lov å kjøre av mamma, men ikke hørt at det blir ulovlig. Jeg må bare minne om reglene. Samtidig ønsker vi i Nullvisjonen å henstille foreldre om å vente enda lenger. Dess mer voksen du er før du kjører motorkjøretøy ute i trafikken, dess bedre, sier Tom Erik Dønnestad.

Åtte gode sykkelregler

Syklistenes Landsforening har utarbeidet disse åtte gode sykkelvettreglene:

1. Vær synlig i trafikken
2. Gi tydelige tegn
3. Se andre trafikanter i øynene
4. Lytt til trafikken, ikke musikken
5. Vent på grønt
6. Gi fotgjengerne førsterett på fortauet
7. Bruk lys i mørket
8. Bruk hjelm