Fornøyde elever

- Vi slipper tung ransel. Læringen er mye mer praktisk og gøy enn før. Leksene sender vi bare over til læreren. Alt er greiere, sier Helene Frustøl og Ingeborg Håversted, begge 14 år, og fortsetter:

- Og så sparer vi tid. Før sto vi nesten i kø ved datamaskinen når vi skulle søke på nett eller finne informasjon. Nå har vi det på brettet foran oss. Skolen er blitt mye gøyere.

Alle de besøkende fikk se nettbrett i bruk i praksis i klasserommene.
Alle de besøkende fikk se nettbrett i bruk i praksis i klasserommene.

Aktive "produsenter"

For rektor Anne Marie Robstad Hagen og digitaliseringsveileder Kari Gjerald er elevenes kommentarer gøy å høre.  Å gjøre opplæringen mer praktisk og å aktivisere elevene, er noe av det pedagogiske hovedpoenget med innføringen av nettbrett og digital læringsarena.

Lærerrollen er også endret. De blir mer og mer veiledere og tilretteleggere for elevenes egen læring. Elevene fikk nettbrettene etter jul og har jobbet siden februar. Nå er de  aktive «produsenter» i egen læring.

Mange skoler har nettbrett, men Vennesla kommune sin satsing vekker likevel oppsikt. Satsingen på nettbrett fra første til tiende klasse i alle skoler – og omlegging av pedagogikken for å nyttiggjøre seg de digitale verktøyene best mulig – er spesiell.

Digitaliseringsveileder Kari Gjerald og rektor Anne Marie Robstad Hagen.
Digitaliseringsveileder Kari Gjerald og rektor Anne Marie Robstad Hagen.

50 kom for å lære

Torsdag kom nesten 50 lærere fra hele Agder til Skarpengland skole for å snakke med elever, se på nettbrettene i funksjon i klasserommene, rett og slett lære mer om hvordan Vennesla gjør det.

- Veldig moro at Vennesla leder an. Vi har all grunn til å være stolte av Venneslaskolen for tiden, sier Anne Marie Robstad Hagen.

Det er Målfrid Fossestøl fra Marnardal enig i. Hun het Heimdal da hun vokste opp i Nordli i Vennesla.

- Vi har hatt nettbrett i fem år på skolen i Bjelland. Likevel er jeg imponert over den helhetlige satsingen som skjer i Vennesla, sier hun.

De nesten 50 lærerne og skolelederne som kom til Skarpengland fikk høre innledning av Anne Marie Robstad Hagen og oppvekstsjef Steinar Harbo. Deretter gikk de rundt i klasserommene for å oppleve og snakke med elever og lærere. De fikk se den digitale læringen i praksis.  De fikk også innføring i hvordan lærerne har fått opplæring i nye læringsverktøy og hvordan støttesystemene fungerer.