Arne Gundersen på Kvarstein likte det han så da han kom langs gangstien torsdag. Framover vil du finne liknende beskjeder flere steder i kommunen.

-Det er jo hyggelig med en takk, humrer Gundersen som er ute og lufter hunden. Til vanlig kjører han asfalt og er ikke av de som går og sykler mest i bygda. Likevel synes han det er en hyggelig med en takk og oppmuntring langs gangvegen.

Vennesla kommune har fått midler fra ATP-samarbeidet i regionen. De promoterer gåing og sykling og kollektivtrafikk.  Pengene bruker vi til å male to hyggelige beskjeder rundt på gangveger og sykkelveger.

  • «Takk for at du går»
  • «Takk for at du sykler»

Dette er en ide vi fant i Trondheim og som flere kommuner tar etter. Stortinget har bestemt at all trafikkvekst skal skje ved sykkel, gange og kollektivtrafikk – ikke bil. Ofte kommer pekefinger og fokus på negative ting som støy og utslipp.

Alle sammen liker vi skryt og takk bedre enn kritikk. Derfor maler vi disse hyggelige beskjedene på asfalten.. Vi vil takke deg som går og sykler – og vi håper flere blir inspirert til det samme i vår grønne og urbane bygd.