På Lovisenlund i Øvrebø er det til nå kommet sju mindreårige denne uka. Mottaket har 30 plasser og flere mindreårige ventes i ukene framover. Dette mottaket driftes av privat selskap og dialogen og samarbeidet med kommunen om skoleplasser, helsetilbud og andre ting er meget godt. Vi har også et meget godt samarbeid med asylmottaket i Støa i Vennesla.

Kommunestyret har åpnet for bosetting av 125 flyktninger i år. Vennesla har til nå bosatt 101 flyktninger, mens 13 til er under bosetting.

Må ha plasser til spesielle behov

Vi sier nå nei til ytterligere bosetting noen uker. Vi sier både nei til nye henvendelser fra Imdi, men og nei til selvbosetting. Vi trenger å ha noen plasser i reserve i tilfelle det kommer noen til bygda med helt spesielle grunner for bosetting, for eksempel fordi nær familie allerede bor her.

Samtidig understreker Eirik Haanes, leder for flyktningeprosjektet, at det er nå den store jobben begynner for både kommune og befolkning i Vennesla. Det er en stor jobb å bosette, men samtidig temmelig enkel.

- Nå jobben begynner

- Det er nå jobben begynner for flyktningeavdelingen i NAV og for mange andre enheter i kommunen. Det er et svært viktig og ressurskrevende arbeid som ligger foran. Nå skal vi bistå flyktningene og hjelpe dem til å bli godt fungerende innbyggere, sier Eirik Haanes.

Han oppfordrer hele bygda til dugnad og samskaping og samarbeid om dette. Vi vil alle tjene på at våre nye innbyggere blir inkludert og en naturlig del av lokalsamfunnet.

-Ikke minst blir fritidsaktiviteter viktig. Vi kommer over høstferien til å ha møter med Frivillig-sentralen. Samtidig informerer vi flyktningene om hvilke tilbud vi har i Vennesla, både offentlig og frivillig – og vi ber dem finne noe å engasjere seg i, sier Haanes. De skal også lære norsk og gå i ulike skole og utdanningsløp.

Hvis du ønsker å bidra, er frivilligsentralen et naturlig sted å henvende seg. De fleste vil nok engasjere seg i lag og foreninger som allerede finnes – og har du ledige ressurser til å bidra vil det være kjærkomment. Allerede jobbes det godt, ikke minst innen idretten og i menighetene. 

- Hele bygda må være med på laget. Da lykkes vi best, sier Eirik Haanes.

40.000 i år

Det kommer flyktninger fra flere land til Vennesla, men den største gruppen er ukrainere. Den siste utvikling i krigen, gir ingen grunn til å tro på snarlig avslutning av krigen. UDI anslår at det vil komme 40.000 flytkninger fra Ukraina i år. 27.500 har allerede kommet.

Anslaget er 30.000 nye neste år, men disse tallene er svært usikre.