- Selvsagt har vi hatt flaks og vært heldige. Samtidig kommer ikke dette av seg selv. Vi hadde sett helt andre smittetall både tidligere i år og nå hvis ikke befolkningen hadde hatt gode holdninger i bunnen, sier Dalane.

Nye, gode  vaner

Han mener venndølene i stor grad har god beredskap og at vi følger smittevern-rådene. Det er kommet nye, gode vaner inn i befolkningen. Vi holder avstand, vasker hendene og holder oss hjemme når vi har symptomer på sykdom.

 - De fleste er veldig flinke.  Ett smittetilfelle  kan også ha god positiv effekt i ettertid. Det øker bevisstheten rundt smittevern og de fleste av oss blir enda et knepp eller to mer nøye på det vi gjør i hverdagen. Dette er viktig. Det er den enkeltes bidrag som i sum er vår beste forsikring mot smitteutbrudd, sier Dalane.

Vi hadde altså to smittede ved Vennesla skole. I dagene etterpå kom meldingen om 177 negative tester, de fleste fra miljøet rundt skolen, men også noen fra resten av kommunen. Onsdag ble det tatt 50 nye tester i Vennesla kommune – også de negative. I øyeblikket er cirka 40 tester fra torsdag inne til analyse.

Ordføreren takker

Ordfører Nils Olav Larsen ønsker også å takke befolkningen. Han viser til at Vennesla just gjennomførte Kulturuka – også det uten smittetilfeller. Og nå har vi hatt smitte på en skole – uten at den har spredd seg.

- Visst har vi vært heldige, men det handler også om bevissthet. Både de rammede og de rundt har reagert raskt – og dermed hindret smitte. Jeg vil også takke kommunens ansatte. Denne uka har vi sett både skole som har vært rammet og vi har sett smittesporingsteamet i full sving. Det jobbes veldig raskt og godt, sier Larsen.

Fylkesmannen varsler mer smitte

Vi må forberede oss på flere smittesituasjoner som den vi nå har sett. Smitten øker over hele landet. Fylkesmannen forberedte denne uka kommunene på Agder på flere lokale smitteutbrudd slik vi har sett i Farsund og på Evje. Agder er fremdeles heldig stilt sammenlignet med andre landsdeler.

  • Agder: 58,3 smittetilfeller pr 100.000 innbyggere
  • Norge: 106,5 smittetilfeller pr 100.000 innbyggere
  • Oslo: 254 smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere

Ledigheten stabil i Vennesla

At smitten øker og smittetiltak strammes til, berører næringslivet. Ledigheten på Agder øker noe igjen, etter å ha vært i kontinuerlig nedgang siden i vår. Det ble registrert 70 nye helt ledige i Agder sist uke. I Vennesla øker ikke ledigheten - ennå.

- Venneslas næringsliv greide seg godt gjennom første bølge i vår, og ser ut til å greie seg godt nå også, men vi følger utviklingen tett og har godt samarbeid med næringsforeningen og næringslivet, sier kommunalsjef Vidar Homme.

Vennesla er preget av industri og håndverk og merker mindre sysselsettingsmessig til problemene for handel, reiseliv og uteliv enn andre kommuner.

Ledigheten er nå slik, viser siste ukes tall:

  • Vennesla: 3,0 prosent helt ledige, 2,0 prosent delvis ledige.
  • Agder: 3,3 prosent helt ledige og 2,2 prosent delvis ledige
  • Kristiansand: 3,7 prosent helt ledige og 2,4 prosent delvis ledige. 

Press på bemanning

Bemanning til alle kommunale tjenester går greit. Bemanningskontoret har de siste dagene arbeidet ekstra for å få inn nok folk til ledige vakter i både oppvekst og helse- og omsorg.

- Vi merket karantenesituasjonen ved Vennesla skole raskt på bemanningssiden. Det ble langt flere ledige vakter. Samtidig viser dette at folk tar ansvar og blir hjemme når de skal være hjemme, og det er betryggende for smittevernet, sier bemanningsansvarlig Heidi Engestøl.