Vi tilbyr

Vi tilbyr tjenester som langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold. Søknad om disse tjenestene behandles av kommunens saksbehandlingsteam. Vi tilbyr også kommunal øyeblikkelig hjelp som er en tjeneste som gis i stedet for sykehusinnleggelse, og som tildeles av kommunens fastleger, legevaktsleger og tilsynsleger.

Målsetting

  • Et godt og trygt sted for beboerne og bo.
  • En utfordrende, trygg og god arbeidsplass for de ansatte.
  • Økonomisk handlefrihet.

Organisering

  • 1. etg nybygg: 24 plasser, skjermet enhet for demente
  • 2. etg. nybygg: 16 plasser for somatiske brukere og 8 plasser for ressurskrevende brukere
  • Avd. A1/A3: 13 plasser for somatiske brukere
  • Avd. A2: Korttidsavdeling med 12 plasser der 1 plass er kommunal øyeblikkelig hjelp plass.